Search
Close this search box.

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University, Hungary

You can share the content of this site, maybe some of your friends need to see this information.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes Kodolányi János University, në Budapest, Hungari dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2014-2023, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë, të gjitha profilet e studimit për semestrin e dytë, viti akademik 2022-2023, si më poshtë vijon:

–       1 student të ciklit Bachelor për vitin akademik 2022-2023;

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB, të gjitha profilet e studimit.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Pranverës 2022 – 2023 sipas një Programi të skeduluar nga Kodolányi János University në Hungari.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Janar – Maj 2023
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Maj  2022

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

Në vëmendjen tuaj:

 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility si dhe intervistimi përpara Komisionit të Erasmus + në KUB.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail:  [email protected]   – Koordinatore Institucionale për Programin  Erasmus +  ICM   në KUB.  
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 20/10/2022
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

PËR MË SHUMË INFORMACION, KLIKONI KËTU 

PËR TË AKSESUAR FORMULARIN E APLIKIMIT, KLIKONI KËTU

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.