Search
Close this search box.

Studentët

Qeveria Studentore

Qeveria Studentore është organi i cili përfaqëson dhe mbron interesat studentore. Qeveria Studentore zgjidhet çdo dy vjet në mënyrë demokratike nga vet studentët si dhe me mbikëqyrjen e një grupi të posaçëm pedagogësh. Qëllimet e Qeverisë Studentore janë: Përfshirja në mënyrë të vazhdueshme e studentëve ne aktivitete të ndryshme social/kultorore, konferenca studentore, aktivitete sportive, konkurse lokale dhe nderkombetare; Nxitja dhe përfshirja e studentëve në kompeticione jashtë institucionit; Hartimi dhe krijimi i projekt propozimeve të ndryshme; Organizimi i takimeve këshilluese dhe orientuese për studentët; Përfshirja në diskutime dhe evente të ndryshme, etj.

Konferencat Studentore

Në serinë e trajnimeve, workshopeve, aktiviteteve, Kolegji Universitar i Biznesit ofron për studentët e vet konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Aktivizimi i studentëve të KUB është i vazhdueshëm në organizime dhe eksplorime që si qëllim kanë thellimin e njohurive të tyre në fusha apo disiplina të ndryshme të trajtuara në çdo temë të këtyre konferencave të studentëve të mbajtura që prej 2016-ës. Viti 2016 do të ishte pikënisja e kësaj përfshirje të studentëve tanë në një hulumtim më të thellë drejt asaj që aso kohe u mbajt me temën: “Young European Leadership”. Në vitin 2018 tek të rinjtë shqiptarë u ngjall kureshtja e negociatave të Shqipërisë drejt BE dhe kjo solli dëshirën e studentëve të KUB për të thelluar kërkimet e tyre tek mundësitë, pamundësitë dhe sfidat që Shqipërinë e presin gjatë këtij rrugëtimi. 2019- do të sillte në vëmendje një fenomen tek të rinjtë e KUB dhe jo vetëm, që po shqetësonte mbarë shoqërinë shqiptare, siç ishte dhe është ai i emigrimit dhe migrimit të të rinjëve. Me dëshirën e studentëve tanë për të zbuluar dhe hedhur dritë mbi arsyet, shkaqet dhe pasojat e kësaj anomalie, KUB mbështeti fuqimisht këtë iniciativë. Ndonjëse në një vit të vështirë, me kushte të pamundura mbledhje, grupime apo takime mes njëri-tjetrit, 2021 nuk i ndaloi studentët e KUB të organizonin konferencën e parë ndërkombëtare dhe të katërtën kombëtare me tematikën sensitive të atij viti siç ishte Covid-19 dhe ndikimi i kësaj pandemie globale në çdo aspekt të jetës, atë gjyqësor, financiar apo akademik.Pjesëmarrjet dhe aktivizimet e studato aktivitete sociale që kanë për qëllim dhënien e mesazheve të rëndësishme si: përk entëve dhe jo vetëm, kanë qenë të lavdërueshme po aq edhe për tu duartrokitur. Në rrugëtimin akademik dhe misionare në dhënien e dijeve, KUB është mbështetësi kryesor që studentët e tij të mbajnë konferenca që aktor kryesor në tematikë është aktualiteti.

Aktivitetet Social - Kulturore

Kolegji Universitar i Biznesit njihet edhe për aktivitetet socialo-kulturore që prej themelimit të tij. Thelbi vendoset mbi ato aktivitete sociale që kanë për qëllim dhënien e mesazheve të rëndësishme si: përkujdesja, përkushtimi, dhurimi, altruizmi, dashuria apo çfarëdo lloj ndjesi tjetër shpirtërore nga studentët për studentët. Falë vendosjes së këtyre qëllimeve, studentët e KUB ju janë gjendur pranë mjaft familjeve që janë përballur me skamjen. Kanë udhëtuar kurdoherë drejt atyre destinacioneve të largëta apo të afërta për të trokitur në dyert e atyre familjeve që kanë edhe probleme fizike. Në çdo ditë e stinë të vitit kanë gjetur kohë dhe ju janë përkushtuar çdo kauze që dhemb e prek shoqërinë shqiptare. Ju kanë falur dashuri atyre që edhe mund t’iu ketë munguar dhe ju kanë falur buzëqeshje po atyre që gjithashtu nuk e kanë gjetur tek jeta që ju është ofruar. Studentët e KUB janë bërë bashkë në çdo ditë të rëndësishme të vitit kalendarik dhe në çdo ditë të saj kanë nga një foto kujtim. KUB dhe studentët e tij janë bërë ‘NJË’ në çdo eksplorim që i është bërë vlerave kulturore e arkeologjike të Shqipërisë. Janë përballur dhe kanë përqafuar çdo traditë me larmishmëri dhe ngjyra kombëtare duke zhveshur e zbuluar çdo rrënjë që më parë nuk e njihnin. Kanë kapërcyer përtej kufijëve për të kuptuar e mësuar më tepër prej kulturave. Kanë zbuluar çdo ngjyrë e kanë shkelur në çdo habitat që dje nuk e njihnin. Diversiteti i këtyre aktiviteteve në KUB forcon dhe fuqizon kontributin e çdo studenti duke inicjuar ndërgjegjësim, përgjegjshmëri dhe qëndrime njerëzore ndaj fenomeneve të botës që na rrethon e duke marrë prej tyre më të mirë.

Aktivitetet Sportive

Aktivitetet sportive në Kolegjin Universitar të Biznesit janë thelbësore në zhvillimin dhe inkurajimin e të rinjve për tu angazhuar në evente ekstrakurrikulare, në disiplina të tjera jashtë dyerve të auditorëve të KUB.KUB vendos theksin për të rinjtë e të rejat që spikasin në futboll, volejboll, jo vetëm duke i vlerësuar dhe motivuar por edhe duke ngritur emrin në arenën kombëtare aq herë sa jemi përfaqësuar përj tyre. Në ambjentet e KUB gjenden imazhe dhe trofe të larmishme ku djemtë dhe vajzat kanë përfaqësuar denjësisht institucionin në të gjitha kompeticionet sportive në nivel universitar dhe kombëtar.KUB në rrugëtimin e tij ndër vite numëron trofe kampionësh të vendit të parë në rang kombëtar, trofe fitimtarësh në rang lokal me universitete të tjera shtetërore apo private. Në KUB numërohen me dhjetra medalje pjesëmarrjeje që dëshmojnë ekzistencën dhe jetëgjatësinë e aktiviteteve sportive pranë nesh. Qëllimi i KUB përmes këtyre pjesëmarrjeve është udhëtimi aktiv dhe plot liri drejt hapësirave që çdo student ka. KUB e ka ofruar, po e ofron dhe do e ofrojë gjithmonë këtë.

Diplomimi

Kolegji Universitar i Biznesit është në dekadën e tij të dytë të kurorëzimit e të diplomuarve të tij, profesionistët e së nesërmes në Ekonomi, Drejtësi dhe brezin e katërt për profesionistët e vërtetë me profil teknik apo administrativ.
Me mbi 4000 studentë që kanë besuar në misionin e KUB për të diplomuar brezat e kualifikuar për nesër dhe për gjithë jetën. Gjatë përfundimit të programit të studimeve të ciklit të parë (Bachelor), studentët e KUB për të përfituar diplomën e përmbylljes së 3 viteve akademike, i nënshtrohen procesit te mbrojtjes se një teze diplome apo punimi të pavaruar sipas specifikave të njësive kryesore të përcaktuara në rregulloren e brendshme të KUB. Për marrjen e diplomave të nivelit të dytë të studimeve (Master Shkencor & Profesional), parashikohet përgatitja e një teze provimi apo punimi shkencor sipas kërkesave ligjore dhe rregulloreve të institucionit që ka përcaktuar në përfundim të ciklit të studimeve për studentin. Studentët e Studimeve të Larta Profesionale (2 vjeçare), për tu pajisur me diplomë profesionale i nënshtrohen një teze provimi në përfundimin e vitit të dytë akademik të studimit pas përfundimit të praktikave profesionale. Diplomat e dala nga Kolegji Universitar i Biznesit janë të akredituara dhe janë pasaporta kryesore dhe më e rëndësishmja që studentët e KUB kanë me vete, për gjithë jetën, brenda dhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Studentët e KUB janë të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm se njohja dhe rëndësia e këtyre diplomave do të jetë fillimi i mbarë në rrugëtimin profesional të tyre.

Punësimi

Kolegji Universitar i Biznesit në përmbushje të vizionit dhe misionit të tij strategjik lidhur me pikëtakimin e ofertës akademike me kërkesën e tregut të punës, jo vetëm që u mundëson studentëve kryerjen e praktikave profesionale, por edhe pas diplomimit u ofron atyre dhe mundësi punësimi dhe zhvillimi të karierës së tyre profesionale. Kjo mundësohet falë bashkëpunimeve që KUB ka vendosu me partnerët si sipërmarrje të vogla, të mesme dhe kompani të mëdha vendase dhe të huaja që operojnë brenda vendit, studio profesionale, zyra kontabël dhe studio ligjore. KUB ka një rol ndëraktiv me aktorët e biznesit në kuadër të zhvillimit të praktikave profesionale, punësimit të studentëve, transferimit të njohurive dhe shkëmbimit të ndërsjelltë të eksperiencave, për t’i dhënë një vlerë të shtuar arsimit të lartë shqiptar. Nga studimet e përvitshme të realizuara nga Zyra e Studentit dhe Karrierës, rezulton se: * Nga anketimt e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë rezulton se mbi 95% e studentëve të diplomuar janë të punësuar * Nga anketimt e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike rezulton se 90% e tyre janë të punësuar * Pjesa më e madhe e studentëve të programeve profesionale janë të punësuar në profesion * Mbi 90% e studentëve të punësuar, punojnë në profesion

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.