Search
Close this search box.

Projektet

Projektet

Misioni Zyrës së Kërkimit Shkencor dhe Projekteve është të promovojë dhe forcojë aftësitë e kërkimit duke rritur ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin me institucionet publike dhe private si në nivelet brenda vendit, ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Shiko më shumë

Projekti RiskMan

Kolegji Universtar i Biznesit është partner i konsorciumit të 13 partnerëve Fitues të Projektit të Përbashkët “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans ...
Shiko më shumë

Projekti Gradua

Qëllimi i projektit GRADUA është krijimi i sinergjive konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës nëpërmjet ofrimit të një instrumenti të unifikuar në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve ...
Shiko më shumë

Projekti CO-HOST

Objektivi i përgjithshëm i projektit tonë është të mbështesë realizimin e projekteve të mobilitetit ndërmjet vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, që synojnë rritjen e aftësive dhe kompetencave të nxënësve...
Shiko më shumë

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.