Search
Close this search box.

Në një botë të globalizuar, rëndësia e ndërkombëtarizimit dhe e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtarë në Kolegjin Universitar të Biznesit është e thelbësore. Ky proces ndihmon në rritjen e cilësisë së arsimit dhe të ofertës së shërbimeve për studentët, si dhe në përgatitjen e tyre për tregun e punës dhe më të gjerë.

Disa nga aspektet kryesore të ndërkombëtarizimit dhe të marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtarë në Kolegjin Universitar të Biznesit janë:

  1. Ndikimi pozitiv në cilësinë e arsimit: Aksesimi në burime të ndryshme akademike dhe profesionale, siç janë profesorët e ftuar ndërkombëtarë, librat e studimit, teknologjia e re, dhe programe të shkëmbimit të studentëve, ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe përvojës së studentëve.

  2. Mundësi të shkëmbimit të studentëve: Partneritetet ndërkombëtare ofrojnë mundësinë për studentët të studiojnë në institucione të tjera të njohura ndërkombëtare për një periudhë të caktuar. Ky lloj shkëmbimi ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi të reja, të mësojnë gjuhë të huaja dhe të përparojnë në perspektivën e tyre të karrierës.

  3. Promovimi i kulturës së bashkëpunimit dhe tolerancës: Partneritetet ndërkombëtare promovojnë kulturën e bashkëpunimit dhe tolerancës në një mjedis të ndryshuar kulturor. Kjo ndihmon në përgatitjen e studentëve për të punuar në një botë ku bashkëpunimi dhe kuptimi i ndryshimeve kulturore janë thelbësore.

  4. Nxitja e kërkimeve dhe inovacionit: Nëpërmjet lidhjeve ndërkombëtare, KUB ka akses në burime të ndryshme kërkimore dhe mund të promovojë projekte të përbashkëta kërkimore dhe inovacioni dhe e cila sjell  sjellë përparime në fusha të ndryshme të biznesit dhe të teknologjisë.

Konferenca dhe aktivitete të ndërkombëtare të përbashkëta: Organizimi i konferencave, seminareve, dhe aktiviteteve të tjera të ndërkombëtare  ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit të stafit dhe studentëve për sfidat dhe mundësitë që ofron tregu global.

Rrjetet dhe marrëdhënie të vazhdueshme: Ruajtja e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të ndërtuara mbi besim me partnerët ndërkombëtarë dhe kombëtarë është e rëndësishme. Kjo përfshin mbajtjen e kontaktit të vazhdueshëm, ndarjen e njohurive dhe burimeve, dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në mënyrë të qëndrueshme.

Bashkëpunimi me kompani, organizata  ndërkombëtare dhe kombëtare: Kolegji Universitar i Biznesit zhvillon marrëdhënie të ngushta me kompani, organizata ndërkombëtare dhe kombëtare për të siguruar praktika të punës, trajnime, dhe mundësi punësimi për studentët. Kjo e bën të mundur që studentët të aplikojnë njohuritë e tyre në situata reale të biznesit dhe të zhvillojnë një rrjet të fuqishëm të kontakteve në fushën e biznesit.

Ndërkombëtarizimi dhe partneritetet me institucione tjera janë shumë të rëndësishme në Kolegjin Universitar të Biznesit për të përgatitur studentët dhe stafin për një botë të globalizuar dhe për të pasur një impakt pozitiv në cilësinë e arsimit dhe zhvillimin e profesionistëve të ardhshëm të biznesit.

Emri I Universitetit Link I Website
Universiteti "Aleksandër Moisiu" https://uamd.edu.al/
Universiteti Bujqësor i Tiranës https://www.ubt.edu.al/
Universiteti i Sporteve të Tiranës https://ust.edu.al/
Kolegji Universitar Luarasi https://luarasi-univ.edu.al/sq/
Universiteti Metropolitan Tirana https://umt.edu.al/
Kolegjit, ISPE, , Prishtine https://kolegji-ispe.org/
Universiti i ALBA IULIA https://en.uab.ro/#
Shkolla Tregtare Vlorë,  http://tregtarevlore.vet.al/
Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë
kolingjoka.edu.al
Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela" Durrës https://hysencela.edu.al/
Shkolla Teknike-Ekonomike, Tiranë https://ekonomikeshtet.edu.al/
Shkolla e Mesme e Ndërtimit "Karl Gega" http://karlgega.vet.al/
Kuvendi i Shqipërisë https://staging.parlament.al/
Gjykatës Administrative https://www.gjykata.gov.al/gjykata-administrative-e-shkall%C3%ABs-s%C3%AB-par%C3%AB-tiran%C3%AB/gjykata-administrative-tiran%C3%AB/
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë https://www.cci.al/
Njësia Bashkiake Nr.1 https://portavendore.al/bashkia-tirane/pasaporta-e-bashkise-tirane/njesite-administrative/
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit https://www.kkk.gov.al/
Zyrë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi https://www.kmd.al/
Bashkia Pukë https://bashkiapuke.gov.al/
Confindustria Albania https://confindustriaalbania.it/
Italian Network shpk http://www.italian-network.net/
Radar shpk  
DITAK  
Mercedez-Benz Albania https://www.mercedes-benz.al/ind
Grant Thorton shpk https://www.grantthornton.al/
Marketing Consulting – MC shpk  
Melia Durres https://www.melia.com/en/hotels/albania/durres?esl-k=sem-google%7Cng%7Cc637168380892%7Cmp%7Ckmelia%20durres%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca143886247899%7Cg14800287309&gclid=CjwKCAjws9ipBhB1EiwAccEi1KfZ8B_d_IPUKh_HcQRJMRm_ntSF9VgrIpEKL12WnQ8IoTFP_dVRRRoCK7QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Praktika.Al https://praktika.al/
Deloitte https://www2.deloitte.com/al/en.html
Elite Accounting Albania https://www.instagram.com/eliteaccountingalbania/?hl=en
Lusha.Al https://www.lusha.al/
UniPoliSI Sarl  
Agjensia ERCA ALBANIA                    https://erca.al/
Eurosig sh.a https://www.eurosig.al/
The Marketer’s Forum https://www.instagram.com/marketersforum/
Albanian Young Leaders Forum https://www.linkedin.com/company/albanian-young-leaders-forum
Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali Roma https://accademiadellescienze.webnode.it/
BM Construction  
Biznes Albania https://biznesalbania.org.al/index.php/sq/
Albeton 5 shpk  
Iner shpk  
DVE shpk  
Alba Beton shpk https://www.albabeton.al/
Edil-Al-It shpk https://edilal.com/
Concord Investment shpk https://concordinvestment.al/
Alissia Albania shpk  
Rakipi shpk https://rnp.al/
Balkan Mineral shpk  
D&L Administrim shpk  
S.T.A Country Master Distributor for ETS https://sta-edu.com/
Master IT SHPK http://www.master.al/web/login
Dexi SHPK https://amcham.com.al/member/dexi-al-sh-p-k/
Info Business Solutions https://www.ibs-al.com/
Silvi SHPK  
CDQ Italia Formazione https://cdqformazione.it/
Albsig sh.a https://www.albsig.al/en/
Antea Cement sh.a https://www.anteacement.com/
Kompleksi  Sportiv ARDENO  
AGNA Group https://agnagroup.com/new/home
TSTS Group https://tstsgroup.com/en/home-consulting-english/
Rosetta Stone- TMM Campus Online https://es.rosettastone.com/
Shoqeria Tregtare "DATECH"  
Kalemi Travel https://kalemi.com/udhetime
Shoqeria Tregtare "Instituti i Modelimeve në Biznes" https://imb.al/
Shoqeria “e Adviser”  
Korporama Inc  
Studio Konsulence  
Instituti Ekonomik për Kërkim dhe Zhvillim  
Federata e Sindikatave të Pavarura të Tregtisë Private, Bankave dhe Shërbimeve” https://kssh.org/
Euro Mediterranian Organisation for Training and international Consultancy, AUSTRIA (EMOTIC) https://www.emotic.org/
Albanian Skills https://www.albanianskills.org/
Fondacioni “AlbBalzak”  
Fondacioni "Gjurme"  
English Cultural Institute https://al.linkedin.com/in/eci-english-cultural-institute-046409199
Unë zgjedh të ndryshoj botën  
Organizata “Balkan Youth Link Albania” https://www.byl-a.org/
Qendra e Gjuhëve të Huaja “King’s Language Centre”  
Qendra për Studime Europiane” Alexandriu Ioan Cuza, University of Iasi https://www.cse.uaic.ro/
Qendra për Kulturë dhe Zhvillim Europian https://www.facebook.com/profile.php?id=100070271629037&locale=ms_MY
Shoqata për “Integrimin e Zonave Informale" https://aterg85.wixsite.com/shizi/about_us
Shoqata Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet” https://shoqatavzhs.yolasite.com/
Shoqata e grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare https://shgpaz.al/
Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit https://www.agrokredit.al/
Shoqata “Kontabël i Miratuar” https://shkfsh.org/
Institut per Kontabel, Auditim dhe Finance IKAF, Kosove https://www.ikaf.org/
Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri https://irca.al/sq/
Emri I Universitetit Link I Website
Baltic International Academy  https://bsa.edu.lv/en/. 
Universiteti Ndërkombëtar “Novi Pazar” http://uninp.edu.rs/en/. 
Universiteti “Andrei Saguna”  https://andreisaguna.ro/
University of Petrosani  https://www.upet.ro/en
Akademia e Biznesit 'Smilevski'  http://www.bas.edu.mk/ 
Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë së Informacionit "Saint Paul the Apostle"  http://uist.edu.mk/
Kolegji Universitar i Shkencave të Aplikuara “ALYTAUS https://alytauskolegija.lt/en/
Kolegji Marijampole  http://www.marko.lt 
Ljubljana School of Business  http://www.ef.uni-lj.si
Universiteti Mondragon https://www.mondragon.edu/es/inicio
Universiteti i NIS  - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  https://www.ni.ac.rs/ 
Universiteti Muğla Sıtkı Koçman  http://mu.edu.tr/en
Kodolanyi Janos University https://www.kodolanyi.hu/en  
University of Entrepreneurship and Law https://www.vspp-international.com
KTO Karatay University - Turqi - Institucion Privat http://erasmus.karatay.edu.tr
Higher Education Institution of the Province of Liège http://www.provincedeliege.be 
University of Economics VARNA https://www.ue-varna.bg
Zagreb School of Business - Kroaci https://www.pvzg.hr
Helena Chodkowska University of Technology and Economics https://www.uth.edu.pl/en
Edward Bernays University College  https://www.bernays.hr
UCLL University of Applied Science https://www.ucll.be
Istinye University - Turqi - Institucion Privat http://www.istinye.edu.tr 
Utenos kolegija (Utena UAS) -Lituani http://www.utenos-kolegija.lt
LUMSA University - Rome - Itali   https://www.lumsa.it/ 
Haute Ecole Lucia de Brouckère  Belgjik   https://www.heldb.be/en/
Istanbul Arel University  Turqi https://www.arel.edu.tr/ 
RISEBA Jan University of Applied Sciences  www.riseba.lv
International Balkan University Maqedoni e Veriut   www.ibu.edu.mk
The Higher School of Security and Economis www.vusi.bg 
Educons University  Serbi www.educons.edu.rs 
Final International University  Qipro www.final.edu.tr/ 
Webster University  Shtetet e Bashkuara të Amerikës www.webster.edu 
University of Cadiz- Spanjë- Institucion publik  www.uca.es 
Jan Wyzykowski University- Poloni  www.ujw.pl/
Yerevan Haybusak University http://www.haybusak.am/ 
Universidad del Atlántico Medio  Ishujt Canary www.universidadatlanticomedio.es/
European Grants International Academy Srl -  Itali https://www.egina.eu/en/ 
Dmitrie Cantemir University  Rumania  https://cantemir.ro/relatii-internationale/erasmus/contact-erasmus-2/  
Alanya HEP University Turqi https://www.alanyahep.edu.tr/    
Universidad de Castilla-La Mancha https://www.uclm.es/es/ 
University of Central Lancashire  UCLan Cyprus  https://www.uclan.ac.uk/campuses/cyprus 
International Slavic University "G. R. Derzhavin"  Maqedoni e Veriut https://msu.edu.mk/?lang=en   
Rezekne Academy of Technologies  Latvia     http://www.smk.lt/

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.