Search
Close this search box.

Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – UTENA University of Applied Sciences

You can share the content of this site, maybe some of your friends need to see this information.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + UTENA University of Applied Sciences

Lituani

https://www.utenos-kolegija.lt/en

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes UTENA University of Applied Sciences, në Lituani dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë, të gjitha profilet e studimit për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–       2 studentë të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022; Viti i Parë dhe i Dytë

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB, të gjitha profilet e studimit.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Vjeshtë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga UTENA University of Applied Sciences në Lituani.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Tetor – Dhjetor 2021
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

Në vëmendjen tuaj:

 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 21/06/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

PËR MË SHUMË INFORMACION, KLIKONI KËTU

PËR TË AKSESUAR FORMULARIN E APLIKIMIT, KLIKONI KËTU.

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Dokumente të Rëndësishme

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.