Search
Close this search box.

Thirrje aplikimi për bursa Erasmus + për stafin pranë Zagreb School of Business, Kroaci

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Hapet thirrja për aplikim për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Zagreb School of Business

Kolegji Universitar i Biznesit ka kënaqësinë, që në kuadër të International Credit Mobility  (Erasmus+ ) në bashkëpunim me Zagreb School of Business, Kroaci të ftojë stafin akademik të tij (me angazhim full – time) për aplikime për bursa për vitin akademik 2021-2022.

Kohëzgjatja e bursave:

Përcaktohet në varësi të Marrëveshjes që Kolegji Univeristar i Biznesit ka lidhur me
Zagreb School of Business.

Objektivat e lëvizshmërisë për mësimdhënie ose trajnim janë:

 • Promovimin e shpërndarjes dhe shkëmbimit të njohurive, përmbajtjes dhe përvojës përtej kufijve kombëtarë dhe vendosjen e sinergjive me qëllim të bashkëpunimit të mëtejshëm kërkimor dhe zhvillimor ndërmjet institucioneve,
 • Përmirësimin e kompetencave në lidhje me profilin profesional dhe pedagogjik të personelit dhe përmirësimin e cilësisë së punës së tyre,
 • Nxitja e lëvizshmërisë së studentëve dhe stafit (promovimi i ndërkombëtarizimit jashtë vendit);
 • Përmirësimi i njohurive të gjuhëve të huaja dhe kuptimi më i mirë i diversitetit social, gjuhësor dhe kulturor,
 • Një kuptim më i gjerë i praktikave, politikave dhe sistemeve arsimore në të gjithë vendet,
 • Njohja dhe futja e inovacioneve sipas ndryshimeve në bashkëpunimin ndërkombëtar në organizatat arsimore,
 • Motivim dhe kënaqësi të shtuar në punën e përditshme,
 • Në rast të lëvizshmërisë për mësimdhënie, promovohet përhapja dhe shkëmbimi i metodave pedagogjike, formave dhe qasjeve të mësimdhënies përtej kufijve kombëtarë.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e stafit akademik (me angazhim full – time) për mësimdhënie apo trajnime;

Aplikimi

Zagreb School of Business do të marrë në konsideratë dokumentet e mëposhtme në aplikim:

Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret e përzgjedhjes janë si më poshtë (në rast se ka më shumë interes se vendet e disponueshme):

 • kontributin e mobilitetit ose përfitimeve për ZSB dhe Kolegjin Universitar të Biznesit,
 • përshtatshmëria e kandidatit për mobilitet (vlerësuar në bazë të letrës së motivimit dhe intervistës – nëse është e nevojshme),
 • veprimtarinë pedagogjike ose arritjet e kandidatit në Kolegjin Universitar të Biznesit,
 • data e paraqitjes së aplikacionit.

Procesi i përzgjedhjes do të zbatohet në mënyrë të drejtë dhe transparente.

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga Komisioni Erasmus, i kryesuar nga Koordinatori Institucional per Erasmus +.

Kandidatët do të informohen për vendimin e përzgjedhjes përmes rezolutës.

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë Zyrës së Kërkimit Shkencor dhe
Projekteve në Rektoratin e Kolegjit Universitar të Biznesit  ose mund të dërgohen në adresën e – mail:
[email protected]

Afati për aplikim: 29 Janar  2022

Kolegji Universitar “I Biznesit” ju uron shumë suksese në aplikimin tuaj!

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.