Search
Close this search box.

Nevojat e Fakultetit(Kolegjit) per Studime te Larta Profesionale 2 vjecare (KSLP).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Departamenti i Studimeve te Larta Teknike i KSLP, per vitin akademik 2024-2025, mbështetur në plotësimin e kërkesave për realizimin e programeve të studimit “Teknik i Larte Automobilash”, “Teknik i Lartë Elektrik” dhe “Teknik i Larte Kompjuterik”, ka nevojë për Staf Akademik si më poshtë:

  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier mekanik per automjetet, ose Inxh. Elektrik, ose Inxh. Kompjuterash, ose Informatike, me Grade shkencore Dr.ose Titull akademik.
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier mekanik per automjetet, me MSc, Dr, ose Profesor.
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier elektrik ose elektroteknik, me MSc ose Dr, ose Profesor.
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinieri Kompjuterash ose Teknologji Informacioni. 

Kriteret profesionale për kandidatët per pedagoge ne KSLP duhet të jenë:

  • Kualifikim: – Të kenë përfunduar studimet MSc në Profesionin përkatës. Grada Shkencore Dr, ose në Proces është anantazh.
  • Nota mesatare mbi 8
  • Eksperienca në profesion 2-3 vjet, Trajnimet e përvojat në mësimdhënie, përbëjnë avantazh.
  • Kandidatet me grada shkencore pranohen te moshes deri 60 vjec.
  • Kandidatet me Titull Prof. Dr. pranohen deri 67 vjec.

Shënim:

Afati I paraqitjes së të gjitha Aplikimeve me dokumentat personale (CV, Diploma të Edukimit të lartë, Gjuhë e Huaj, dokumenta të Gradës shkencore ose Titullit akademik, vëtetime që kandidati është në process të mbrojtjes së gradeë/titullit, dokument që verteton Eksperiencën në punë e të tjera që gjykohen të vlefshme për në konkurs), është deri në datën 30 Qershor 2024 ora 16.00.

Të gjithë kandidatët mund të dërgojnë CV e tyre në adresën: [email protected] , [email protected] , Kontakt  Tel. Mob: 069 88 99 999;

Aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Zyra e Burimeve njerëzore për fazat në vijim deri në rekrutimin final të tyre.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.