Search
Close this search box.

Hapen vendet Vakante për Staf Akademik (Full Time) në Kolegjin e Studimeve të Larta Profesionale (2vjeçare) pranë Kolegjit Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Nevojat e Fakultetit(Kolegjit) per Studime te Larta Profesionale 2 vjecare (KSLP).

Departamenti i Studimeve te Larta Teknike i KSLP, per vitin akademik 2023-2024, mbështetur në plotësimin e kërkesave për realizimin e programeve të studimit “Teknik i Larte Automobilash”, “Teknik i Lartë Elektrik” dhe “Teknik i Larte Komjuterik, ka nevojë për Staf Akademik si më poshtë:

  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier mekanik per automjetet, ose Inxh. Elektrik, ose Inxh. Kompjuterash, ose Informatike, me Grade shkencore Dr.ose Titull akademik.
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier mekanik per automjetet
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion Inxhinier elektrik ose elektroteknik.
  • Nje pedagog me kohe te plote(FT) me profesion  Inxhinieri Kopjuterash ose Teknologji Informacioni. 

Kriteret profesionale për kandidatët per pedagoge ne KSLP duhet të jenë:

  • Kualifikimi:
  • Kandidatet pa Grade shkencore, Të kenë përfunduar studimet Master në Profesionin përkatës. Grada Shkencore, ose në Proces është anantazh.
  • Nota mesatare mbi 7.5
  • Eksperienca në profesion 2-3 vjet, Trajnimet e përvojat në mësimdhënie, përbëjnë avantazh.
  • Kandidatet me grada shkencore pranohen te moshes deri 60 vjec.
  • Kandidatet me Titull Prof. Dr. pranohen pa kufizim moshe.

Shënim:

Afati I paraqitjes së të gjitha Aplikimeve me dokumentat personale (CV, Diploma të Edukimit të lartë, Gjuhë e Huaj, dokumenta të Gradës shkencore ose Titullit akademik, vëtetime që kandidati është në process të mbrojtjes së gradeë/titullit, dokument që verteton Eksperiencën në punë e të tjera që gjykohen të vlefshme për në konkurs), është deri në datën 20 Gusht 2023 ora 16.00.

Të gjithë kandidatët mund të dërgojnë CV e tyre në adresën: [email protected] , [email protected] , Kontakt  Tel. Mob: 069 88 99 999;

Aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Zyra e Burimeve njerëzore për fazat në vijim deri në rekrutimin final të tyre.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.