Search
Close this search box.

Hapen vendet Vakante për Staf Akademik (Full Time) në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike pranë Kolegjit Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Nevojat e Fakultetit te Drejtesise dhe Shkencave Politike(FDSHP) per Staf Akademik per punesim per vitin e ri akademik 2023-2024

Departamenti Drejtesise:

1. Nje pedagog FT me edukim ne Drejtesi, Profili Civile me Grade dhe ose Titull akademik.

2. Nje pedagog FT me edukim ne Drejtesi, Profili Penale me Grade shkencore ose Titull akademik

Kriteret profesionale për kandidatët per pedagoge te FDSHP duhet të jenë:

  • Nota mesatare e edukimit te larte Ciklet Bachelor dhe Master I Shkencave, mbi 9,5.
  • Te kene te mbrojtur Gjuhen e Huaj (preference ka gjuha Angleze) dhe ta flasin rrjedhshem ate per nevoja komunikimi dhe dhenie leksionesh e seminaresh,
  • Niveli gjuhes sipas kritereve te Ministrise se Arsimit.
  • Eksperienca akademike eshte avantazh.
  • Prioritet në perzgjedhje kanë kandidatët  me eksperience ne; Drejtimin e Departamentit, te Zyres se Sigurimit te Brendshem te Cilesise, te Kurrikulave; te Zyres se Marrdhenieve me Jashte; te  Zyres se Kerkimit Shkencor dhe Projekteve.
  • Kandidatet me grada shkencore pranohen te moshes deri 60 vjec.
  • Kandidatet me Titull Prof. Dr. pranohen pa kufizim moshe.

Shënim:

  • Afati I paraqitjes së të gjitha Aplikimeve me dokumentat personale (CV, Diploma të Edukimit të lartë, Gjuhë e Huaj, dokumenta të Gradës shkencore ose Titullit akademik, vëtetime që kandidati është në process të mbrojtjes së gradeë/titullit, dokument që verteton Eksperiencën në punë e të tjera që gjykohen të vlefshme për në konkurs), është deri në datën 20 Gusht 2023 ora 16.00.
  • Të gjithë kandidatët mund të dërgojnë CV e tyre në adresën: [email protected] , [email protected] , Kontakt  Tel. Mob: 069 88 99 999;
  • Aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Zyra e Burimeve njerëzore për fazat në vijim deri në rekrutimin final të tyre.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.