EN/AL

vjollca-bakiu

Prof. Dr. Vjollca Bakiu

Prof. Dr. Vjollca Bakiu

Biografia

2021- e në vazhdim 2000 – e ne vazhdim Antare e Bordit Shkencor të Revistës me Proceedings të Fakultetit të Ekonomisë të UT, Tiranë. Pedagoge dhe lektore në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë, Departamenti i Marketing -Turizmit, në lëndë të ndryshme të Marketingut dhe të Turizmit, si : Bazat e Marketingut, Drejtim i Marketingut, Sjellje Konsumatore, Menaxhim i Ndermarrjeve Hoteliere dhe Turistike, Menaxhim Nderkombetar, Marketing i Turizmit, Turizëm Nderkombetar, Ekonomi e Turizmit, etj. 2001 – 2020 – Antare e Keshillit të Profesorëve të Fakultetit të Ekonomisë të UT 2018 – e ne vazhdim Antare e Bordit Shkencor të Revistës Proceedings të Kolegjit Universitar të Biznesit, Tiranë. 2014–2016 – Antare e KKSPT (Komiteti Këshillimor i Sektorit Privat të Turizmit) në Shqipëri, pranë Ministrisë Turizmit, Rinisë dhe Sporteve. 2008–2012 – Antare e Këshillit Administrativ të Fakultetit të Ekonomisë të UT. 2003–2008 – Emëruar me vendim Nr.117.date 28.01.2003, nga Presidenti i Republikes se Shqipërise si : « Këshilltare e Jashtëme e Presidentit te Republikës », për problemet ekonomike të Shqipërisë dhe kryesisht ato të turizmit. 1999–2000 – Pergjegjëse e seksionit të Turizmit, pranë Departamentit të Marketing – Turizmit në Fakultetin e Ekonomisë të UT. 1994–1999 – Pedagoge në Departamentin e Marketing-Turizmit, në Fakultetin e Ekonomisë të UT. 1997 – Antare e International Shalon Club. (Shoqatë për paqen nderkombëtare në Izrael). 1993–1995 – Koordinatore e palës shqiptare për Projektin TEMPUS në fushën e Turizmit pranë FEUT, në bashkëpunim me palën Franceze dhe Italiane. 1993–1994 – Antare e Këshillit Shkencor të Fakultetit të Ekonomisë të UT. 1993–1994 – Pergjegjëse e seksionit të Turizmit në Fakultetin e Ekonomisë të UT. 1991–1993 – Pedagoge në Seksionin e Turizmit të Fakultetit të Ekonomisë të UT. 1985–1991 – Pedagoge në Katedrën e Meceologjisë të Fakultetit të Ekonomisë, të UT. 1982–1985 – Asistente Pedagoge në Katedrën e Merceologjisë të Fakultetit të Ekonomisë të UT, për lëndën merceologjia ushqimore. 1980–1982 – Merceologe në Ndermarrjen Tregëtare të Fruta-Perimeve në Tiranë dhe Asistente, Pedagoge jashtme në Katedrën e Merceologjisë të Fakultetit të Ekonomisë të UT,për lëndën merceologjia ushqimore. 1979–1980 – Stazhiere në Ndërmarrjen Tregëtare të Fruta-Perimeve në Tiranë. ARSIMI DHE TRAJNIMET 1976–1980 – Mbaruar Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. 1982–1987 – Kualifikim universitar dhe pasuniversitar (5 provime shtesë të nivelit universitar dhe 5 të tjera të nivelit pasuniversitar dhe kaluar me rezultate shumë të mira). 1990–1991 – Mbrojtje e gradës shkencore ”Kanditat i Shkencave”; (Vendim i Komisionit të Lartë të Atestimit nr.256, dt.08.06.1991, nr. i regjistrit 2797). 1992 – Kurs për ‘’Ekonominë e tregut dhe Menaxhimin’’, organizuar nga Universiteti i Nebraskës-Lincoln. Paisur me Çertifikate. 1992–1993 – Studime në Francë, Diplomuar në Universitetin e Angerit si “ Inxhiniere e Transpotit, Hotelerisë dhe Turizmit ” në nivelin “ License ”, ESTHUA (Etude Superiere du Tourisme et de l’hotelerie de l’Universite d’Angers), France. 1993 – Konvertim i gradës Kandidat i Shkencave në Doktor i Shkencave (VKM 35 dt. 30.06.1993) 1993 – Kurs i avancuar për ‘’Ekonominë e Tregut dhe Menaxhimin’’ organizuar nga Universiteti i Nebraskës-Linkoln. Paisur me Çertifikatë. 1994 – Kurs i organizuar nga Universiteti i San Diegos i SHBA per “Drejtim Biznesi”. Paisur me Çertifikatë. 1994 – Kurs ‘’Management and Business administration with computer applications’’. Paisur me Çertifikate. 1994 – Kurs trajnimi për biznes, organizuar nga ‘’Albanian Training, Institute Government and Business’’. Kaluar në provimin përfundimtar dhe paisur me Çertifikatë. 1994 – Fituar titullin pedagogjik-shkencor Profesor i Associuar, (Vendim i KKSH nr.11. dt. 13.12.1994) 1994 – Studime në Francë, Diplomuar në Universitetin e Angerit si “ Inxhiniere e Transportit, Hotelerisë dhe Turizmit ” në nivelin “ Magister ”, Diploma: “ Maitrise ” ESTHUA . (Etude Superiere du Tourisme et de l’hotelerie de l’Universite d’Angers), France. 1997 – Kualifikim një mujor në Universitetin Politeknik të Selanikut (TEI). Greqi për Marketing dhe Turizëm 1997 – Kurs Intensiv mbi “Zhvillimin e Turizmit Rural si një alternativë për gjenerimin e të ardhurave, ”organizuar nga Ministria e Puneve të jashtme të Izraelit, gjatë një muaji në Izrael. Paisur me 3 çertifikata: 1.Përfundimin me Sukses të Kursit 2.Peligrinim të Jeruzalemit 3.Pjesmarrje në Studime të Projekteve Turistike Rurale per zonën e Haifas në Izrael. 1998 – Kurs një javor për kualifikim të mëtejshëm në Marketing dhe Turizëm, organizuar në kuadrin e projektit TEMPUS në Athinë. 1999 – Seminar 3 ditor në Athinë për mbrojtjen mjedisore nga kërcënimet nukleare, Athine 1- 3 tetor 1999. 2000 – Trajnim të mëtejshëm mbi Turizmin, 12-22 dhjetor 2000, në Athinë. 2001 – Fituar titullin më të lartë Pedagogjiko- Shkencor “Profesor”, me vendim nr.49, dt. 28.02.2001, Nr. regjistrit 4651, Nr. i dëshmisë 167.

Edukimi

  • ,

Aftësitë

0%

NA NDIQNI

© Kolegji Universitar I Biznesit        |

Crafted By  © Suli

Albanian      English

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.