Zgjedhjet e Keshillit Studentor


Në datën 15 Janar 2021 në mjediset e institucionit dhe nepermjet nje takimi online u zhvilluan zgjedhjet për përfaqësuesit e Këshillit Studentor.

Studentët kandidatë për senator u propozuan nga klasa dhe procesi i votimit ishte transparent dhe nën mbikqyrjen e komisionit të përbërë nga:
Dr. Irsida Dinoshi – Kryetar
Dr. Matilda Meta – Anëtar
MSc. Sara Lilo – Anëtar

MSc. Armila Xhebraj – Anëtar

Presidentja e KS, Fabiola Brahimaj – Anëtar
Zv. Presidenti i KS, Bjorn Zotaj – Anëtar

Pas procesit të përzgjedhjes, senatorët do të përgatisin platformën e tyre me propozime dhe qëllime konkrete se çfarë mund të përmirësojnë dhe ndryshojnë në kuadër të rritjes së cilësisë së mësimit, aktiviteteve, etj.

Suksese të gjithë senatorëve të përzgjedhur!

Share This: