Seminar me Z. Antonio Pecorella


Read more…

Share This:

Marrëveshje bashkëpunimi midis KUB dhe Italian Network sh.p.k


Read more…

Share This:

Studentët në praktikë në Autoservise


Read more…

Share This:

Studentët në praktikë tek Albaelettrica


Read more…

Share This:

Takim me Agjencinë e Punësimit ERCA


 

Read more…

Share This:

Takimi me DIMAK Albania


Në datë 24 janar 2017 pranë mjediseve tona u zhvillua takimi informues Read more…

Share This: