KUB mirëpriti gazetarin e mirënjohur Marin Mema


Read more…

Share This:

Leksioni i hapur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi


Read more…

Share This:

Leksion i hapur me Z.Tomi Kallanxhi


Read more…

Share This:

Workshopi “Arsimimi që ne ofrojmë, standard dhe cilësi, e barasvlershme me Evropën”


Read more…

Share This:

Leksion i hapur “Impakti i Dixhitalizimit te Sistemit Arsimor ne Shqiperi”


Read more…

Share This:

Europe Day 2018


Read more…

Share This:

Leksion i hapur me Z. Ilir Bejtja, Këshilltar i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë


Read more…

Share This:

Leksion i hapur me Znj. Erinda Ballanca, Avokate e Popullit


Read more…

Share This: