Hapet programi i studimit “Teknologji Informacioni” në KUB


Read more…

Share This:

Rruga e aplikimit për studime në KUB


Read more…

Share This:

Vazhdojnë aplikimet për t’u bërë pjesë KUB!


Read more…

Share This:

Njoftim mbi mënyrën e vazhdimit të procesit mësimor në KUB dhe mbylljen e vitit akademik!


Read more…

Share This:

Kolegji Universitar i Biznesit pjesë e Programit Erasmus +


Read more…

Share This:

Njoftim i rëndësishëm për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, Maj 2020


Read more…

Share This:

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University


Read more…

Share This:

PROGRAMET ORIENTUESE PËR MATURANTËT 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)


Read more…

Share This:

Vizitë studimore në Bankën e Shqipërisë


Read more…

Share This:

Praktikat profesionale në KUB


Read more…

Share This: