Vazhdojnë aplikimet për t’u bërë pjesë KUB!


Read more…

Share This:

Njoftim mbi mënyrën e vazhdimit të procesit mësimor në KUB dhe mbylljen e vitit akademik!


Read more…

Share This:

PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE “Google Classroom-Meet”


Read more…

Share This:

Kolegji Universitar i Biznesit pjesë e Programit Erasmus +


Read more…

Share This:

Njoftim i rëndësishëm për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, Maj 2020


Read more…

Share This:

Shqipëria në udhën e saj evropiane


Read more…

Share This:

Paketa udhëzuese e mbrojtjes së diplomës ME TEMË për studentët e ciklit II Master (Master i Shkencave dhe Master Profesional i thelluar “KF / MB” 120 ECTS)


Read more…

Share This:

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University


Read more…

Share This:

Vizitë studimore në Bankën e Shqipërisë


Read more…

Share This:

Praktikat profesionale në KUB


Read more…

Share This: