Marrëveshje bashkëpunimi midis KUB dhe Italian Network sh.p.k


Read more…

Share This:

Studentët në praktikë…


Read more…

Share This:

Studentët në praktikë në Autoservise


Read more…

Share This:

Studentët në praktikë tek Albaelettrica


Read more…

Share This:

Praktika profesionale në Copier & Computer Center


Read more…

Share This: