Projekte


Projektet Tona

RiskMan Project

 
February 23, 2021
Erasmus + / Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, make it possible for organizations from different participating countries to work together, to develop, share and transfer best practices and innovative approaches in the fields of education, training and youth.

JOINT PROJECT title:

“Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) / RiskMan”

Duration: 2 years (15/11/2020 – 15/11/22) 

Action: Capacity Building in Higher Education (CBHE)

Project summary: The main aim of RiskMan Project is to strengthen the Educational Capacity for Risk Management of Non Native Aquatic Species in the Western Balkan Region (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro) by promoting the education of stakeholders and higher education students and stimulate cooperation among the target countries.

It will focus on targets such as “improving the quality of higher education, developing new and innovative education programs, modernizing higher education systems”. The project outputs, which is a historical step in determining the future education / training vision in higher education, are expected to have a great impact on the international science arena.

The target groups in each Partner Country (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) include on a national level the academicians, teachers, tutors and non-educators from the high school and higher education institutions, employees from the operators of fisheries in the region, pupils from different high schools, general public as well as representatives from national organizations, enterprises, Agency of Environment, ministries (Ministry of Tourism and Environment and Ministry of Agriculture and Rural Development) and other public or private institutions working on the Aquatic Environmental Protection and Biodiversity Conservation.

Specifically, Universities, NGOs and research institutes of the target countries working on Aquatic Environmental,

University College of Business require a capacity building to create a bridge between the scientific community with the fisheries and aquaculture industry sectors, with the decision makers and also the citizens

Partners:

 • Muğla Sıtkı Koçman University                    Turkey              (project coordinator)
 • University of Palermo                                     Italy
 • Hydrobiological Institute                               Ohrid (HIO)    Republic of North Macedonia
 • Association for ecology EKOMENLOG       Ohrid                Republic of North Macedonia
 • University of Zagreb                                        Croatia
 • Albanian Center for Environmental Protection and Sustainable Development         Albania           
 • Agricultural University of Tirana                  Albania
 • University of Sarajevo                                     Bosnia and Herzegovina
 • University of Montenegro                              Montenegro
 • iSea                                                                     Greece
 • University of Bihac                                          Bosnia and Herzegovina
 • University College of Business            Albania

Share This:

Gradua Project

The GRADUA project, part of the Erasmus + program and coordinated by the Agricultural University of Tirana, is to create concrete synergies between the University and the labor market through the creation of a unified instrument available to both beneficiaries, graduates evaluation, education system performance and security. innovative recruiting names.

Through GRADUA it is intended to create a demand-side matching model by creating a graduates ‘database of the universities in the country through: graduates’ data collection, strengthening bilateral university-business cooperation, appropriate positioning of the graduates  in the labor market. 

Project implementation comes as an innovative IT platform that will track graduates and their employment in support of higher education policy making and reform.

The University College of Business is already part of this Platform implementing all of its study programs in both Bachelor and Master cycles.

 

Project Title: Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania (GRADUA)

Duration: 3 years (15/10/2017-15/10-2020

Project reference number: 585961- EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP

Programme: Erasmus +

Action: Capacity Building in Higher Education (CBHE)

The coordinator of the project: Agricultural University of Tirana

Partners:

University of Tirana
University of Arts, Tirana
Polytechnic University of Tirana
University of Medicine, Tirana
European University of Tirana
Polis University
Chatholic University OUR LADY OF GOOD COUNSEL
Albanian University
Aleksandër Moisiu University of Durrës
The Fan Noli University, Korce
The University of Shkodër “Luigj Gurakuqi”
University College of Business (UCB)
Wisdom University College
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
Università degli Studi di Siena 
University of Barcelona 
University Institute of Lisbon 
Chamber of Commerce and Industry of Tirana (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
 Ministry of Education, Sport and Youth

 

Share This:

Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – UTENA University of Applied Sciences

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + UTENA University of Applied Sciences

Lituani

https://www.utenos-kolegija.lt/en

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes UTENA University of Applied Sciences, në Lituani dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë, të gjitha profilet e studimit për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–       2 studentë të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022; Viti i Parë dhe i Dytë

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB, të gjitha profilet e studimit.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Vjeshtë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga UTENA University of Applied Sciences në Lituani.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Tetor – Dhjetor 2021
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

 

Në vëmendjen tuaj:

 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 21/06/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

PËR MË SHUMË INFORMACION, KLIKONI KËTU

PËR TË AKSESUAR FORMULARIN E APLIKIMIT, KLIKONI KËTU.

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Share This:

Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – Kodolányi János University

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University

Hungari

https://www.kodolanyi.hu/en/

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes Kodolányi János University, në Budapest, Hungari dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë, të gjitha profilet e studimit për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–       1 student të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022;

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB, të gjitha profilet e studimit.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Vjeshtë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga Kodolányi János University në Hungari.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Tetor – Dhjetor 2021
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

 

Në vëmendjen tuaj:

 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 21/06/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

PËR MË SHUMË INFORMACION, KLIKONI KËTU

PËR TË AKSESUAR FORMULARIN E APLIKIMIT, KLIKONI KËTU.

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Share This:

Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – LUMSA University në Romë, Itali

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Universitetin LUMSA

(Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma), Itali

https://www.lumsa.it/

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes LUMSA University, në Romë, Itali dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–       2 studentë të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022;

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2 dhe të zotërojnë gjuhën italiane;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Vjeshtë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga LUMSA University në Itali.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Tetor – Dhjetor 2021
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022
 • Një Transkript i lëndëve të ndjekura do të lëshohet jo më vonë se 4-5 javë pasi të ketë mbaruar periudha e vlerësimit. https://www.lumsa.it/corsi_calendario_accademico
 • Personi i kontaktit të studentëve do të jetë Koordinatorja e Programit Erasmus + për studentët pritës në Universitet do të jetë: Znj. Barbara Righetti, me adrese e-mail: [email protected]

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës italiane në nivelin B1 si dhe të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 
 • LUMSA University  mund të zhvillojë me ju një intervistë via-Skype për të vlerësuar njohuritë tuaja të gjuhës së huaj.

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 850 euro/muaj, 360 euro për transportin.

Në vëmendjen tuaj:

 • Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit dhe guidës së studentit klikoni :https://www.lumsa.it/ateneo_intl_erasmus
 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 15/04/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

Për të aksesuar Formularin e Aplikimit, klikoni këtu.

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Share This:

Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – Kodolányi János University

Application call for Erasmus + Scholarships 

Share This:

Application call for Erasmus+ Scholarships (Staff) - Kodolányi János University

Click here for more information:  Application call for Erasmus+ Scholarships (Staff)

Share This:

Share This: