Search
Close this search box.
WhatsApp Image 2022-01-22 at 22.22.10

Ardi Bezo

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës

Ardi Bezo

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës
“You learn nothing from life, if you think you are right all the time!”

Biografia

Dr. Ardi BEZO është një ndër themeluesit dhe pedagog full/time në Kolegjin Universitar të Biznesit që nga viti 2011. Ai gjithashtu është drejtues i përgjithshëm i administratës së KUB dhe anëtar i senatit akademik të Institucionit. Ka kryer studimet e larta të ciklit Bachelor dhe Master i Shkencave në Siena të Italisë në fushën e Tregjeve dhe Institucionet Financiare. Është njohës i mirë i fushës së financës, si i tillë ka qenë për 3 vite këshilltar/Specialisti i lartë në Departamentin Monitorimit dhe Licencimit pranë entitetit më të lartë mbikëqyrës financiar në vend siç është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Ka qenë pjesë e disa iniciativave të aktivizimit, ngritjes dhe funksionimit të Bursës së Tiranës si dhe hartues disa akteve nënligjore si ajo e Platformës Tregtare Shumëpalëshe (Multilateral Trading Facility). Fushat e financës që ai mbulon janë kryesisht në Tregjet Financiare, Drejtim Portofoli, Optimizimet e Portofolit, Investimet Alternative, Kontratat Derivative, Opsionet Binare, Diversifikim dhe Menaxhim të Riskut Financiar, Financat Ndërkombëtare etj. Është gjithmonë proaktiv në organizimet/eventet ekstrakurikulare, në kërkimin shkencor si organizator kryesor dhe njëkohësisht pjesëmarrës Konferenca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Ka publikuar një sërë artikuj shkencor në revistat kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai mbart gradën Doktor i Shkencave si dhe është në proces për të fituar marjen e gradës profesor i asiocuar.

Edukimi

  • Profili"Tregjet dhe Institucionet Financiare", Universiteti i Sienës (ITALY)

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.