Përfundon Konferenca e III-të Shkencore Ndërkombëtare


Përfundon me sukses Konferenca e III-të Shkencore Ndërkombëtare e organizuar nga Instituti Europian për Menaxhim, Drejtësi dhe Diplomaci në partneritet me Kolegjin Universitar të Biznesit.
 
KUB kontribuoi me artikuj në fushën e Ekonomisë, Drejtësisë dhe Psikologjisë për të ndarë eksperiencën në lidhje me Menaxhimin e Sfidave gjatë pandemisë, të Drejtave Njerëzore dhe Përgjegjësive Profesionale.

Share This: