“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”


Momente nga dita e dytë e trajnimit në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, mbajtur nga Qendra Europiane.
Fokusi i këtij trajnimi është neni 10 dhe nenin 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës Europiane
për të Drejtat e Njeriut.

KUB falënderon Qendrën Europiane të cilët mundësuan këtë trajnim mjaft interesant për studentët tanë si dhe i fton të bëhe pjesë e axhendës së aktiviteteve tona në vijim. @ Kolegji Universitar i Biznesit

Share This: