Orari i Semestrit të dytë


Publikohet orari i Semestrit të dytë në KUB.

FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I DREJTËSISË

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE

 

Orari është i aksesueshëm nga adresat email të KUB

Share This: