Njoftim mbi mënyrën e vazhdimit të procesit mësimor në KUB dhe mbylljen e vitit akademik!


Senati Akademik KUB në përputhje me kërkesat për të përballuar ngarkesat e situatës së krijuar nga COVID-19, njofton të gjithë studentët dhe pedagogët se janë marrë të gjitha masat për të mbyllur me sukses vitin akademik 2019-2020.
Për sa më sipër, po ju njohim me kalendarin e përfundimit të vitit akademik:

Shënim: Studentët e mbartur duhet të kontaktojnë me sekretarinë mësimore lidhur me nevojën e leksioneve/konsultimeve që duhet të ndjekin si dhe detyrimeve financiare.

Për çdo informacion shtesë mos hezitoni të kontaktoni me sekretaritë e fakulteteve:
Sekretaria FE, Cel. 0674008880
Sekretaria FD, Cel. 0674008881
Sekretaira KSLP, Cel. 0692093939

Suksese të gjithëve! Bashkë do t’ja dalim!

Share This: