Mbrojtja e praktikave profesionale (FE)


Sot, studentët e ciklit Master të Fakultetit të Ekonomisë zhvilluan mbrojtjen e praktikave profesionale përballë komisioneve të ngritura posaçërisht.

Studentët e dy programeve të studimit “Kontabilitet Financë” dhe “Menaxhim Biznesi” e zhvilluan paralelisht mbrojtjen e praktikës profesionale, duke ju nënshtruar pyetjeve të ndryshme nga komisionet përaktëse.

Pas verifikimit të dosjeve të studentëve si dhe testimit të njohurive të mara gjatë kryerjes së praktikës, studentët tashmë kanë të drejtë të hyjnë në fazën e dytë, ajo e mbrojtjes së diplomës!

Suksese!

DSC_0130DSC_0187DSC_0213DSC_0214

Share This: