Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Logo-Blue-247-89
Albanian      English

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR STAF AKADEMIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

NJOFTIM

PËR VENDE VAKANTE PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK

Kolegji Universitar i Biznesit shpallë njoftimin për vende të lira pune për personel akademik pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit të Drejtësisë

Kriteret e përgjithshme të kandidatëve për aplikim janë:

 1. Të zotërojë gradën “Doktor” në fushat e kërkuara/ose të jetë në vitin e fundit të mbrojtjes së doktoraturës;
 2. Të ketë përvojë mësimdhënie më shumë se dy vite;
 3. Të njohë dhe të ketë të mbrojtur një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze);
 4. Aftësi menaxheriale;
 5. Aftësi komunikimi;
 6. Aftësi dhe dëshirë për punë në grup;
  Shënim: Përparësi kanë kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare (Bachelor, Master, PhD);
  Shënim: Në rast studimesh jashtë kërkohet dhe dëshmi njëhësimi nga MASR;
 3. Fotokopje e noterizuar e listës së notave;
 4. Fotokopje e kartës së identitetit;
 5. Dëshmi e gjuhës së huaj;
 6. Listë botimesh/projektesh;
 7. Librezë pune ose dokument që vërteton përvojën në punë.

Procedura e aplikimit:

Dokumentacioni i plotë i aplikimit duhet të dërgohet në mënyrë elektronike brenda datës 15.09.2020  pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në adresën e e-mailit: [email protected]

Përveç konkurrimit me dosje kandidatët do t’i nënshtrohen një interviste në Rektorat.
Për vazhdimin e kësaj procedure do të njoftohen vetëm kandidatët e përfshirë gjatë procesit të përzgjedhjes!

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.