Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Logo-Blue-247-89
Albanian      English

Nevojat e Fakultetit te Inxhinierise dhe Shkencave Kompjuterike, per Staf Akademik per punesim per vitin e ri akademik 2024-2025.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

 1. Departamenti  i Inxhinierisë Kompjuterike dhe Teknologjisë  së  Informacionit
 1. Dy pedagoge me kohe te plote, diplomuar ne Inxhinieri Kompjuterash, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 2. Nje pedagog me kohe te plote diplomuar ne Inxhinieri Softuerike, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 3. Nje pedagog me kohe te plote diplomuar ne Inxhinieri Elektronike, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 • Nje pedagog me kohe te plote, diplomuar ne Teknologji Informacioni, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 • Nje pedagog Laborant me edukim Fusha Inxhinieri kompjuterike, softuerike apo elektronike e digjital
 • Departamenti i Informatikës së  aplikuar në  Ekonomi.
 • Dy pedagoge me kohe te plote me edukim Fusha Informatike Ekonomike/Biznesi, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 • Nje pedagog me kohe te plote me edukim Fusha Teknologji Informacioni, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 • Nje pedagog me kohe te plote, me edukim Fusha Kibernetikes dhe Inteligjences Artificiale, kualifikimi Dr, ose DrC, ose me titull.
 • Nje pedagog Laborant me edukim Fusha Informatikes se aplikuar softuerike apo Teknologji Info.
 •  Qendra e Kërkimit, Projekteve dhe Inovacionit
 • Nje Pedagog me kohe te plote, me Edukimi i Larte, Fusha Kerkim, kualifikimi Dr, ose me Titull.
 • Dy pedagoge me kohe te plote Edukimi I larte, Fusha Ekonomi, Inxhinierise ose  Teknologjise se Informacionit, Digjitalizimit, me Eksperience ne fushen e Kerkimit e Projekteve.

Kriteret Profesionale për kandidatët per pedagoge:

 • Kualifikim: – Të kenë përfunduar studimet MSc në Programin, Profilin perkatës. Grada Shkencore Dr, ose në Proces është anantazh.
 • Nota mesatare mbi 8,5
 • Eksperienca në profesion 2-3 vjet, Trajnimet e përvojat në mësimdhënie, përbëjnë avantazh.
 • Te kene te mbrojtur Gjuhen e Huaj (preference ka gjuha Angleze) dhe ta flasin rrjedhshem ate per nevoja komunikimi dhe dhenie leksionesh e seminaresh,
 • Niveli gjuhes sipas kritereve te Ministrise se Arsimit.
 • Eksperienca akademike eshte avantazh.
 • Prioritet në perzgjedhje kanë kandidatët  me eksperience ne; Drejtimin e njesise baze dhe kryesore te Institucioneve te Arsimit te Larte,  te Zyres se Sigurimit te Brendshem te Cilesise, te Kurrikulave; te Zyres se Marrdhenieve me Jashte; te  Zyres se Kerkimit Shkencor dhe Projekteve.
 • Kandidatet me grada shkencore pranohen te moshes deri 60 vjec.
 • Kandidatet me Titull pranohen deri 67 vjec.

Shënim:

Afati I paraqitjes së të gjitha Aplikimeve me dokumentat personale (CV, Diploma të Edukimit të lartë, Gjuhë e Huaj, dokumenta të Gradës shkencore ose Titullit akademik, vëtetime që kandidati është në process të mbrojtjes së gradeë/titullit, dokument që verteton Eksperiencën në punë e të tjera që gjykohen të vlefshme për në konkurs), është deri në datën 30 Qershor 2024 ora 16.00.

Të gjithë kandidatët mund të dërgojnë CV e tyre në adresën: [email protected] , [email protected] , Kontakt  Tel. Mob: 069 88 99 999;

Aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Zyra e Burimeve njerëzore për fazat në vijim deri në rekrutimin final të tyre.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.