EN/AL

Hapen vendet Vakante për Staf Akademik (Full Time) në Fakultetin e Ekonomisë pranë Kolegjit Universitar të Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Nevojat e Fakultetit te Ekonomise (FE) per Staf Akademik per punesim per vitin e ri akademik 2023-2024.

Mbështetur në kerkesat per realizimin e Programeve të studimit te Fakultetit te Ekonomise të dy ciklet e studimeve për vitin 2023-24, nevojat për staf akademik me kohe te plote (FT) jane si më poshtë:

A. Departamenti Ekonomiks – Informatike:

1. Nje pedagog me kohe te plote(FT) Edukimi,  Ekonomi me Grade shkencore ose/dhe Titull akademik.

2.Nje pedagog me kohe te plote(FT) me Edukim, Inxhinier kompjuterash ose Informatike ose elektronik, ose teknologji Informacioni, ose Informatike ekonomike, me Grade shkencore ose/dhe Titull akademik

3. Nje pedagog me kohe te plote(FT)me Edukim, Inxhinier kompjuterash ose Informatike ose elektronik, ose  teknologji Informacioni, ose Informatike ekonomike, me Master i Shkencave; ose Doktor ne proces.

 B. Departamenti Manaxhim Biznesi:

1. Nje pedagog me kohe te plote(FT)me Edukim ne Manaxhim Biznesi me Grade shkencore ose/dhe Titull akademik

2.Nje pedagog me kohe te plote(FT)me Edukim ne Manaxhim Burimesh Njerzore ose Marketingu ose Turizmi, ose Administrim Publik, me Master i Shkencave.  Grada shkencore Doktor, ose ne proces, eshte avantazh.

C. Departamenti Finance Kontabilitet:

1. Nje pedagog me kohe te plote(FT)me Edukim ne Finance-Kontabilitet me Grade shkencore ose/dhe Titull akademik.

2. Nje pedagog me kohe te plote(FT)me Edukim ne Finance Banke me Titull Profesional; ACCA, CFA ose me Grade shkencore.

Kriteret profesionale për kandidatët per pedagoge te FE duhet të jenë:

  • Per Kandidatet e fushes se Informatikes,TIK, kompjuterave apo elektronikes, pa grade shkencore.

nota mesatare edukimit te larte (Cikli Bachelor dhe Master i Shkencave) te jete, mbi 8,5.

  • Per Kandidatet e fushes se Ekonomise – Manaxhimit, Finance – Banke, pa grade shkencore.

nota mesatare edukimit te larte (Cikli Bachelor dhe Master i Shkencave), te jete mbi 9.

  • Te gjithe kandidatet me dhe pa grade shkencore, Te kene te mbrojtur Gjuhen e Huaj (preference ka gjuha Angleze) dhe ta flasin rrjedhshem ate per nevoja komunikimi dhe dhenie leksionesh e seminaresh,
  • Niveli gjuhes sipas kritereve te Ministrise se Arsimit.
  • Eksperienca akademike eshte avantazh.
  • Prioritet në perzgjedhje per kandidatët me grada dhe/ose tituj kane ata me eksperience ne; Drejtimin e IAL, te Fakultetit, te Departamentit, te Zyres se Sigurimit te Brendshem te Cilesise, te Kurrikulave; te Zyres se Marrdhenieve me Jashte; te  Zyres se Kerkimit Shkencor dhe Projekteve.

Shënim:

  • së të gjitha Aplikimeve me dokumentat personale (CV, Diploma të Edukimit të lartë, Gjuhë e Huaj, dokumenta të Gradës shkencore ose Titullit akademik, vëtetime që kandidati është në process të mbrojtjes së gradës/titullit, dokument që verteton Eksperiencën në punë e të tjera që gjykohen të vlefshme për në konkurs), është deri në datën 20 Gusht 2023 ora 16.00.
  • [email protected] , [email protected] , Kontakt  Tel. Mob: 069 88 99 999;

NA NDIQNI

© Kolegji Universitar I Biznesit        |

Crafted By  © Suli

Albanian      English

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.