Komisionet e Provimit të Formimit KSLP, Sezon Vere 2022