Këshilli Studentor


KËSHILLI STUDENTOR

Qeveria Studentore është organi i cili përfaqëson dhe mbron interesat studentore. Qeveria Studentore zgjidhet çdo dy vjet në mënyrë demokratike nga vet studentët si dhe me mbikëqyrjen e një grupi të posaçëm pedagogësh.

Qëllimet e Këshillit Studentor janë:

  • Përfshirja në mënyrë të vazhdueshme e studentëve ne aktivitete të ndryshme;
  • Nxitja dhe përfshirja e studentëve në kompeticione jashtë institucionit;
  • Hartimi dhe krijimi i projekt propozimeve të ndryshme;
  • Organizimi i takimeve këshilluese dhe orientuese për studentët;
  • Përfshirja në diskutime të ndryshme, etj.

Përfaqësuesit e Këshillit Studentor janë:

Nr Emër Mbiemër Pozicioni Viti Fakulteti  Cikli i Studimeve
1 Znj. Fabiola Brahimaj President  II FD Master
2 Z. Bjorn Zotaj Zv. President II FE Master
3 Znj. Anila Branko Senator I FD Master
4 Z. Aligert Shaha Senator III FE Bachelor
5 Znj. Xhoana Gjunga Senator III FD Bachelor
6 Znj. Sadiela Brahimaj Senator II FE Bachelor
7 Znj. Artila Dokle Senator II FD Bachelor
8 Z. Kristi Beqo Senator I FE Bachelor
9 Znj. Mediola Cobani Senator I FD Bachelor
10 Znj. Brusilda Lusha Senator II KSLP Studime Profesionale/ADM
11 Z. Adhurim Zeqja Senator II KSLP Studime Profesionale/TEKNIKE
12 Z. Gerald Coniku Senator I KSLP Studime Profesionale/ADM
13 Z. Alfred Semaj Senator I KSLP Studime Profesionale/TEKNIKE

 

Share This: