Kalendari i provimeve jashtë radhe!


Njoftohen studentët dhe pedagogët e Kolegjit Universitar të Biznesit se janë shpallur datat e provimeve jashtë radhe për studentët nëvitin e fundit në ciklet Bachelor & Master

Për t’u njohur me datat, klikoni linkun bashkëngjitur:

Nr. 208 dt. 30.05.2019 Sezon paradiplomimi FE

Share This: