Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike

Motoja e Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Politike “Veritas, Virtus, Libertas”, është që të plotësojë më së miri të gjitha standardet e një Fakulteti model brenda të cilit formohen juristët e rinj.

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike ofron programe studimi në:

Diplome e Integruar në Drejtësi

5 vite akademike, 300 Kredite (ECTS)

Bachelor

3 vite akademike, 180 Kredite (ECTS)

3 vite akademike, 180 Kredite (ECTS)

3 vite akademike, 180 Kredite (ECTS)

Master Shkencor

2 vite akademike, 120 Kredite (ECTS)

2 vite akademike, 120 Kredite (ECTS)

INFO KONTAKTI PËR FAKULTETIN

Administrata e Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Politike

Adresa:Gjergji Legisi, Laprake Tirane
Kolegji Universitar i Biznesit
Godina A

Kontakt sekretaria e Fakultetit të Dretësisë dhe Shkencave Politike

Orari: E Hënë – E Shtunë

Objektivi i programeve të studimit në Fakultetin e drejtesisË dhe shkencave politike

Pranë këtij Fakulteti studentëve u jepet mundësia e studimit në dy cikle: Studime të Integruara 5-Vjeçare & Master duke ju ofruar studentëve kurrikulat më të pasura dhe atraktive në përgatitjen e tyre për profesionet e ardhshme në fushën e Drejtësisë. Pas përfundimit të këtij cikli, të gjithë studentët me titullin “MSc”, gëzojnë të drejtën të konkurrojnë për vazhdimin e studimeve për Prokurorë dhe Gjyqtarë pranë Shkollës së Magjistraturës. Titulli “MSc” është gjithashtu një kusht i vendosur nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë për regjistrimin si Asistent Avokat dhe më pas nënshtrimit të provimit të Avokatisë. Të gjithë të diplomuarit mund të punësohen në administratën publike qendrore dhe atë lokale, shoqëritë tregtare, Dhomat e Tregtisë, kompanive të siguracioneve, studiove ligjore, etj.
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike ofron: Program i Integruar “Master i Shkencave në Drejtësi” dhe dy programe Bachelor në: “Shkenca Politike” dhe “Marrëdhënie Ndërkombëtare”. Këto programe ofrojnë njohuri bashkëkohore, për të përgatitur specialistë të aftë në fushën e drejtësisë, shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, që të mund të kontribuojnë në sektorin publik, privat dhe më gjerë. Veprimtaritë formuese të këtyre programeve pajisin studentët me njohuri të thelluara në profesionet e juristit, politologut, diplomatit dhe specialistit të lartë në marrëdhënie ndërkombëtare.

Klinika e Ligjit

Një klinikë juridike, e quajtur gjithashtu klinikë e drejtësisë në shkollë ose klinikë juridike, është një program i organizuar përmes shkollës juridike që u lejon nxënësve të marrin kredi juridike nga shkolla kur punojnë me kohë të pjesshme në atmosfera reale (jo të simuluara) të shërbimit ligjor.

stafi akademik i fakultetit tË drejtËsisË dhe shkencave politike

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.