Dita 1 e trajnimit nga “Qendra Europiane”


Momente nga dita e parë e trajnimit 2 ditor në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, mbajtur nga Qendra Europiane.

Fokusi i këtij trajnimi është neni 10 dhe nenin 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin studentët e Fakultetit të Drejtësisë. Ndërkohë, dita e dytë e trajnimit do të mbahet ditën e Mërkurë dt. 29 Maj 2019, ora 10.00

Ju mirëpresim! 🙂

061624852_2406023032975484_4060263782998343680_n

Share This: