Vende Vakante, Staf Sherbime Mbështetëse


Read more…

Share This:

Vende vakante, Staf Administrativ


Read more…

Share This:

Thirrje për staf akademik


Read more…

Share This:

Plotësimi i Formularit A2


Read more…

Share This:

Provimet në fushën e Kontabilitetit


Read more…

Share This:

Sezoni i Verës dhe Paradiplomimi 2021


Read more…

Share This:

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të mirë


Read more…

Share This:

Bursa Erasmus + UTENA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES


Read more…

Share This:

Bursa Erasmus + Universiteti Kodolányi János


Read more…

Share This:

Vend vakant, KUB


Read more…

Share This: