Akreditimi i Programeve të Fakultetit të Ekonomisë


Akreditimi periodik i Programeve Bachelor në Fakultetin e Ekonomisë (2018)

 

Nr. 538.1 Prot dt. 14.11.2018 Akreditim Bsc ne Ekonomi BIF, AB dhe FK

Vendimi i Akreditimit të Studimeve Bachelor dhe Master Profesional;

URDHER-AKREDITIMI-FE

 

Vendimi i Akreditimit të Studimeve Master i Shkencave;

Akreditimi i Masterit të Shkencave në “Kontabilitet Finanacë”

Klikoni për më tepër informacion

Akreditimi i Masterit të Shkencave në “Menaxhim Biznesi”

Klikoni për më tepër informacion

 

Share This: