Praktikat profesionale në KUB


Momente nga një orë seminari në Laboratorin e Elektrikës në KUB. 💡🔌
Praktika profesionale është një pjesë e rëndësishme për studentët e programit “Teknik i Lartë Sistemesh Elektrike”, pasi vë në zbatim njohuritë e marra në auditoret e KUB.🏬

Lidheni të ardhmen tuaj me profesionet e së nesërmes! Lidheni të ardhmen tuaj me KUB! 👨‍💼👩‍🔧🎓

 

 

Share This: