Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master


Vazhdon mbrojtja e praktikës profesionale në programet e Ciklit Master në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë

Share This: