Urdhër për pezullim të mësimit!


URDHËR  PËR PEZULLIMIN E PËRKOHËSHËM TË MËSIMIT NË KOLEGJIN UNIVERSITAR TË BIZNESIT!

Bazuar në urdhërin  e Rektorit Nr. 480 datë 27.11.2019, ju njoftojmë për pezullimin e përkohëshëm të procesit mësimor për periudhën 27-30 Nëntor 2019

 

Mësimi rifillon normalisht më datë 02.12.2019

 

 

Share This: