Thirrje për punime


Qëllimi i Konferencës

 

Kolegji Universitar i Biznesit organizon Konferencën e VII-të Ndërkombëtare me titull:

FOKUSIMI NË TË ARDHMEN – DUKE U PËRBALLUR SËBASHKU ME BOTËN POST  COVID – 19″!

nëpërmjet kontributit të të tre njësive kryesore të tij: Fakultetit të Ekonomisë, Fakultetit të Drejtësisë dhe Kolegjit të Studimeve të Larta Profesionale. Ky event vjen këtë vit si një nga format e shprehjes së bashkëpunimit mes palëve nëpërmjet zhvillimit të Kërkimit Shkencor në fusha shumëdisiplinare si: ekonomia, drejtësia, arsimimi, shkencat sociale-politike dhe studimet profesionale.

 

Partnerët mbështëtës në organizimin dhe mbajtjen e Konferenës së VII-të Ndërkombëtare të KUB-it janë:

 • Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes – ISAB – Tiranë, Shqipëri;
 • EUROPEAN INSTITUTE of Management, Law and Diplomacy – Maqedoni e Veriut;
 • Ljubljana School of Business- VSPV – Slloveni;
 • S.Skovorda Kharkiv National Pedagogical University – Ukrainë;
 • Higher School of Insurance and Finance – VUZF – Bullgari;
 • Baltic International Academy – Latvian Republic;
 • Andrei Saguna University – Romania
 • Kolegji Universitar “Canadian Institute of Technology”- Tiranë, Shqipëri.
 • Higher school of Finance, Business and Entrepreneurship (VUZF University) – Bullgari

 

Të gjitha punimet pjesëmarrëse në Konferencë do të publikohen në numrin e rradhës të Book of Proceedings të indeksuara me ISBN si dhe punimet më të mira të vlerësuara nga Bordi Shkencor do të publikohen në numrin e rradhës së Revistës Periodike “Scientific Journal of Professional Studies (SJPS)” me ISSN 2520-0933 (online) dhe ISSN 2412-5865 (Print).

 

Gjuha zyrtare e Konferencës do të jetë Anglisht dhe Shqip.

 

Konferenca do të mbahet online më datë 18 Qershor 2021. Stafi i KUB do të jetë pjesëmarrës në sallën e Konferencave të Godinës  B pranë Kampusit të Kolegjit Universitar të Biznesit.

Pikat e mëposhtme do të shërbejnë si tema orientuese të punimeve në Konferencë por nuk janë limituese;

 

 • Arsimim – Education will help us build a future!
 • Fuqizimi i letërsisë, gjuhëve, arsimit dhe shkencave shoqërore;
 • Trendet në hulumtimet akademike dhe praktike;
 • Sfida e mësimit në distancë / mësimit në internet për mësuesit, punë e ndryshme & stresi;
 • Rinovimi i arsimit në shkollën e mesme dhe në shkollën fillore;
 • Problemet e izolimit shoqëror në mësimin në distancë dhe pasojat psikologjike tek të rinjtë;
 • Reforma në Arsimim;
 • Sistemi arsimor përballë pandemisë Covid-19;

 

 • Ekonomike në profilet Financë, Kontabilitet, Menaxhim, Administrim, Turizëm, Marketing, Auditim si dhe në Informatikë Biznesi.
 • Roli i Dixhitalizimit mbi arsimin.
 • Qëndrueshmëria Globale;
 • Sfidat dhe mundësitë e arritjes së Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm;
 • Sfidat & Mundësitë në Ekonomi, Menaxhim dhe perspektivë e Shkencave Sociale Multidisiplinare.

 

 • Juridike në profilet Publike, Civile, Penale si dhe në Drejtë Biznesi.
 • Dinamikat dhe problemet në situatën e dobësisë, në Kontekstin e Marrëdhënies Ndërkombëtare.
 • Instituti Garancitë dhe procedurale gjatë situatës së pandemisë;
 • Të drejtat e angazhuara nga pandemia e Covid-19 dhe reagimet e Shteteve ndaj saj;
 • Sfidat dhe Risitë e Integrimit të Rajonit të Ballkanit Perëndimor në Periudhën e Pandemisë;
 • Të drejtat ligjore dhe financiare;
 • Mbrotja e aksionareve te minorancesh në shoqëri aksionare me pronesi te fragmentarizuar;
 • Reagim ndaj Katastrofave – provë dhe trend për zgjedhjen e shoqërisë.
 • Ruajtja e standardeve dhe avionëve – Përgjegjesi e Institucioneve dhe Shoqërive.
 • Emergjencat – Mentalitet i te shkuares.

 

 • Studime Profesionale Teknike në Profilet Mekanikë, Elekrike, Kompjuterike dhe më gjerë.
 • Energjia e Ripërtëritshme;
 • Automatizimi i Procesit Robotik;
 • Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike;
 • Edukimi dhe Teknologjia e Informacionit;
 • Trendi i Teknologjisë pas Covid-19;
 • Inteligjenca Artificiale dhe Mësimi Makiner;

Data të Rëndësishme

 

 • 30 Prill 2021                     Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve;
 • 07 Maj  2021                     Afati i njoftimit për pranimin e abstrakteve;
 • 07 Qershor  2021           Afati i fundit për kryerjen e pagesës dhe dërgimin e mandatit
 • 14 Qershor  2021            Afati i fundit i dërgimit të punimit të plota;
 • 16 Qershor  2021            Dërgimi i Programit dhe Link-ut të Konferencë

 

BORDI SHKENCOR I KONFERENCËS

 

 1. Prof. As. Dr. Ylber BEZO, Zv. Rektor, Kolegji Universitar i Biznesit, Tiranë, Kryetar
 2. Prof. Dr. Leandro HAXHI, Rektor, Kolegji Universitar i Biznesit, Tiranë, Anëtar.
 3. Prof. As. Dr. Simon GEGA, Dekan, Fakultetit i Drejtësisë, Kolegji Universitar i Biznesit, Tiranë, Anëtar.
 4. Prof. Dr. Bardhyl ÇIPI, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 5. As.Dr. Asllan HAJDËRI, Drejtor, Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale, KUB, Anëtar.
 6. Ardi BEZO, Drejtor i Përgjithshëm, KUB, Tiranë, Anëtar.
 7. Prof. As. Dr. Andrea RAGUSA, Universiteti i Sienës, Itali, Anëtar.
 8. Prof.Dr. Alfred MULLAI, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 9. Dr. Ingrid SHULI, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 10. As.Dr. Fran BRAHIMI, Ministria e Financës, Tiranë, Anëtar.
 11. As.Dr. Kujtim DULE, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 12. Dr. Flutura KALEMI, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 13. As.Dr. Spartak BOZO, Universiteti i Sporteve, Tiranë, Anëtar.
 14. As.Dr. Leonard DANGLLI, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 15. As.Dr. Kujtim KAPLLANI, Kolegji Universitar i Biznesit
 16. Prof. Dr. Juliana LATIFI, Kryetare, Autoriteti i Konkurencës, Kuvendi i Shqipërisë, Tiranë, Anëtar.
 17. Prof. Viktoria Ushmarova – Dr.Sc, Head of the Professional Education Department, H.S.Skovorda Kharkiv National Pedagogical University, Member,
 18. Prof. Nataliia Ponomariova – Dr.Sc, Head of the Faculty of Mathematics and Informatics, H.S.Skovorda Kharkiv National Pedagogical University, Member,
 19. Prof.Yilona Kostikova- Dr.Sc., Head of the English language theory and practice Department, H.S.Skovorda Kharkiv National Pedagogical University, Member,
 20. Dr. Enis FITA, Zv.Dekan, Fakulteti i Ekonomisë, Kolegji Universitar i Biznesit, Anëtar.
 21. Prof. Dr. Massimo BIANCHI, Universiteti i Bolognas, Itali, Anëtar.
 22. Prof. Dr. Remzi KECO, Universiteti Bujqësor i Tiranë, Tiranë, Anëtar.
 23. Prof.univ.Dr. Andra Seceleanu Zv. Rektore, Andrei Saguna University, Anëtare.
 24. Prof.univ.Dr. Aurel Papari, President of Andrei Saguna University, Anëtar.
 25. Univ.Dr. Dan Claudiu DANISOR, Rektor, Universiteti Craiova, Rumani, Anëtar.
 26. Univ.Dr. Lucian SAULEANU, Professor, Universiteti Craiova, Rumani, Anëtar.
 27. Prof.Dr. Myslym OSMANI, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 28. Dr. Vjollca BAKIU, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 29. Prof.As.Dr. Ina PAGRIA, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, Anëtar.
 30. Prof Assoc Artur Jaupaj, Dean of Faculty of Economy, CIT, Anëtar.
 31. Dr.oec., Professor Stanislav Buka, Baltic International Academy, Anëtar.
 32. Dr.psych., Professor Irina Plotka, Baltic International Academy, Anëtar..
 33. Dr.iur. Associate professor Tatyana Yurkevich, Baltic International Academy, Anëtar.
 34. PhD Viktoria Soliar – Përgjegjëse e Departamentit të Financës, Ekonomiksit dhe Auditit, H.S.Skovorda Kharkiv National Pedagogical University, Anëtare.
 35. PhD.  Efrat KEDEN-TAHAR, Universiteti Haifa, Izrael, Anëtar.
 36. Jaup ZENUNI, Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale, KUB, Tiranë,
 37. MA. (hon) Andy Zdan- Michajloëicz, Chroland Assoc. Ltd, UK, Anëtar.
 38. PhD. Nataliia KALASHNYK, Universiteti i Kievit, Ukrainë, Anëtar.
 39. PhD Zendel Abedin Shehi – European Institute of Management, Law and Diplomacy, Maqedonia e Veriut, Anëtar.
 40. Doc. Dr. Ismail ALII, Ministria e Edukimit dhe Shkencës, Maqedonia e Veriut, Anëtar
 41. PhD Milena Fornazarič – Ljubljana School of Business, Anëtar.
 42. PhD Lidija Weis – Ljubljana School of Business, Anëtar.
 43. PhD Ivan Toroš – Ljubljana School of Business, Anëtar.
 44. PhD Oriola Musa, Lecturer, CIT, Anëtar.
 45. PhD Altin Kulli, Lecturer, CIT, Anëtar.
 46. Prof. Dr. Virginia Zhelyazkova – Vice-rector for education and quality management-VUZF, Anëtar.
 47. Assoc. Prof. Dr. Krassimit Todorov – Dean of the academic programme VUZF, Anëtar.
 48. Assoc. Prof. Dr. Radostin Vazov – Vice-rector for european projects and continuing education, VUZF, Anëtar.

KOMITETI ORGANIZATIV

 

 1. Dr. Irsida DINOSHI, Kryetare
 2. Dr. Matilda META, Zv.Kryetar
 3. Dr. Marsid GUPI, Anëtar
 4. Dr. Ariet MALAJ, Anëtar.
 5. Dr. Rezart DIBRA, Anëtar.
 6. Ing. Azmer DULEVIÇ, Anëtar.
 7. Msc. Elida TOLI, Anëtar.
 8. Msc. Sara LILO, Anëtare.
 9. Msc. Armila XHEBRAJ, Anëtare

Konferenca është falas vetëm për punimet e paraqitura nga anëtarët e institucionit organizues dhe partnerët bashkëpunëtorë. Për pjesëmarrësit e tjerë në konference me punim individual/bashkëautorësi tarifa do të jetë 30 euro. Tarifa përfshin Çertifikatën e pjesëmarrjes (online), një kopje të librit të Book of Proceedings (online), një kopje të Revistës Ndërkombëtare Shkencore (ISSN online)

Abstrakti nuk duhet të ketë më shumë se 300-350 fjalë dhe të tregojë qartë qëllimin, metodologjinë dhe përfundimet e punimit. Autorët mund të tregojnë çeshtjen e konferences në të cilën kanë punimin dhe të japin 4-5 fjalë kyçe. Jeni të lutur të jepni emrin, titullin ose gradën, adresën e plotë, përkatësinë dhe çështjen e konferencës. Abstraktet duhet të dërgohen me e-mail në adresën: [email protected]

 

Abstrakt Template: Forma e abstraktit

Për pyetje ose informacione lidhur me konferencën lutemi të kontaktoni në adresën [email protected]. Lutemi vizitoni faqen tonë: www.kub.edu.al

 

Jeni të mirëpritur!

Komiteti Organizativ i Konferencës!

Share This: