Stafi Akademik


KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT  synon të ndjekë politikën e punësimit të një stafi me përvojë, grada dhe tituj shkencorë, të cilët kanë përvojë të konsoliduar jo vetëm në fushën akademike por dhe nga realizimet e tyre praktike, si edhe një brezi të ri specialistësh të cilët kanë studiuar kryesisht në universitetet perëndimore dhe janë kthyer në Shqipëri për të përcjell  dijet dhe  eksperiencat e tyre te studentët tanë.

  • Mishërimi i “Brain Gain” është në fakt një prej synimeve të aplikuara nga KUB për të krijuar një staf dinjitoz në shërbim të objektivave të institucionit.
  • Shumica e stafit akademik janë të kualifikuar dhe mbajnë gradën “Doktor” të fituar në universitetet europiane.
  • Pranë familjes tonë akademike aktivizohen duke dhenë mësim edhe drejtues të lartë të institucioneve shtetërore, të cilët përcjellin tek studentët eksperiencën më të mirë të akumuluar ndër vite.
  • Disa prej Profesorëve janë trajnuar edhe nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane sikurse edhe janë dekoruar nga Departamenti i Shtetit Amerikan;
  • Stafi akademik i KUB-it i nënshtrohet kualifikimeve të vazhdueshme, falë një bashkëpunimi të frytshëm me institucione vendase dhe të huaja;
  • Materializimi i bashkëpunimit me universitetet perëndimore do ë mundësojë kualifikimin dhe shkëmbimin e eksperiencave në mënyrë të vazhdueshme të stafit tonë.
  • KUB ka krijuar një proces “Guest Lectures”, ku mjaft pedagogë dhe profesionistë huaj japin disa orë mësimi dhe ndajnë me studentët dijet dhe eksperiencat e tyre më të mira;
  • Gjithashtu, KUB po punon fort për përfshirjen dhe përfitimin nga programet europiane Erasmus+, etj.

 

Viti Akademik 2020-2021
         
Nr. Funksioni Grada /Titulli Emri  Mbiemri Angazhimi (FT/PT)
1 Rektori Prof.Dr. Leandro Haxhi FT
2 Dekani Prof.As.Dr. Ylber Bezo FT

3

4

Zv. Dekan

Zv. Dekan

Dr. 

Dr.

Enis Fita

Irsida Dinoshi

FT

FT

I Departamenti i Financës & Kontabilitetit
1 D.Departamenti Dr. Irsida Dinoshi FT
2 Staf Akademik Prof.Dr. Leandro Haxhi FT
3 Staf Akademik Prof.As.Dr. Ylber Bezo FT
4 Staf Akademik Dr.Kand. Anila Musaj FT
5 Staf Akademik Msc Armila Xhebraj FT
6 Staf Akademik MSc.Auditues. Fatian Devija FT
7 Staf Akademik MSc. Audit. Festime Trebicka FT
8 Staf Akademik Prof.Dr. Flutura Kalemi PT
9 Staf Akademik Prof.Dr. Ingrit Shuli PT
10 Staf Akademik MSc. Audit. Albana Gjinopulli PT
11 Staf Akademik Prof.As.Dr. Fran Brahimi PT
12 Staf Akademik Dr. Lorena Bezo PT

13

14

15

Staf Akademik

Staf Akademik

Staf Akademik

MSc.

MSc. FCCA

MSc.

Silvana Kotja

Enida Cara

Erion Qatibi

PT

PT

PT

II Departamenti i Menaxhimit
1 D.Departamenti Dr. Enis Fita FT
2 Staf Akademik Dr. Rezart Dibra FT
3 Staf Akademik Dr. Edvin Stefani FT
4 Staf Akademik Dr. Mario Gjoni FT
5 Staf Akademik MSc.Audit. Bledi Bezo FT
6 Staf Akademik Dr.Kand. Inesa Toska FT
7 Staf Akademik MSc. Enerieta Hoxha FT
8 Staf Akademik Prof.Dr. Vjollca Bakiu PT
9 Staf Akademik Prof.As.Dr. Remzi Keco PT
10 Staf Akademik Prof.As.Dr. Leonard Danglli PT

11

12

Staf Akademik

Staf Akademik

Prof. As. Dr. 

Dr.

Arben Kambo

Anila Bani

PT
13 Staf Akademik Dr Alba Ramallari PT
14 Staf Akademik Msc Kaltra Selami PT
III Departamenti i Ekonomiksit & Informatikës
1 D.Departamenti Dr. Ariet Malaj FT
2 Staf Akademik Dr. Ardi Bezo FT
3 Staf Akademik Dr. Elton Musa FT
4 Staf Akademik Dr.Kand. Nevila Xoxa FT
5 Staf Akademik MSc. Sara Lilo FT
6 Staf Akademik MSc. Anisa Elezi FT
7 Staf Akademik MSc. Gladiola Kuka FT
8 Staf Akademik MSc. Silvi Rusi FT
9 Staf Akademik Prof.As.Dr. Kujtim Dule PT
10 Staf Akademik Prof.As.Dr. Ina Pagria PT
11 Staf Akademik Dr. Jona Mulliri PT
12 Staf Akademik Dr. Silvana Greca PT
13 Staf Akademik MSc. Loreta Polaj PT
         
DEKANI REKTORI 
         
Prof. As. Dr. Ylber Bezo Prof. Dr. Leandro HAXHI
         
Viti Akademik 2020-2021 
           
Nr. Funksioni Grada/Titulli Emri   Mbiemri Angazhimi (FT/PT)
1 Dekani Prof.As.Dr. Simon  Gega FT
2 Zv. Dekan Dr. Matilda Meta FT
I Departamenti i të Drejtës Publike
1 D.Departamenti Dr.  Matilda  Meta FT
2 Staf akademik Prof.As.Dr. Kujtim Kapllani FT
3 Staf akademik Dr. Marko  Bello FT
4 Staf akademik MSc. Klajdi Gjondedaj FT
5 Staf akademik MSc. Evien Dako FT
6 Staf akademik MSc. Ardian  Kasapi FT
7 Staf akademik Msc. Adela  Culani FT
8 Staf akademik Dr.Kand Alket Jaupi PT
           
II Departamenti i të Drejtës Civile 
1 D.Departamenti Dr. Elsa Haxha FT
2 Staf akademik Dr. Emiljano  Mustaqe FT
3 Staf akademik Dr. Erinda  Male FT
4 Staf akademik MSc. Vojsava Gjoka FT
5 Staf akademik MSc. Enisa Terniqi FT
6 Staf akademik MSc. Dritan Kruja FT
7 Staf akademik MSc. Brunilda Hoxha FT
8 Staf akademik Dr. Shpetim Karakushi PT

9

10

Staf akademik

Staf Akademik

Prof. Dr.

MSc.

Migena

Dritan

Leskoviku

Malaj

PT

PT

III Departamenti i të Drejtës Penale
1 D.Departamenti Dr. Erinda  Ahmetaj FT
2 Staf akademik Prof.As.Dr. Simon  Gega FT
3 Staf akademik Dr. Bajram Ibraj FT
4 Staf akademik Dr. Vasil Dodi FT
5 Staf akademik MSc. Enkelejda Myftari FT
6 Staf akademik MSc. Nerida Kastrati FT
7 Staf akademik MSc. Liljana  Dhamo FT
8 Staf akademik Magister Emona Muci PT
9 Staf akademik Prof. Dr. Bardhyl  Çipi PT
10 Staf akademik Magister Kreshnik  Ajazi PT
11 Staf akademik MSc. Nurihan  Seitaj PT
           
DEKANI   REKTORI 
           
           
Prof. As. Dr. Simon Gega   Prof. Dr. Leandro HAXHI
           
Viti Akademik 2020-2021 
         
Nr. Funksioni Grada/Titulli Emri  Mbiemri Angazhimi (FT/PT)
1 Drejtori Dr. Ardi Bezo FT
2 Zv. Drejtor Prof. As. Dr. Asllan Hajderi FT
I Departamenti i Studimeve të Larta Administrative
1 D.Departamenti Dr. Jaup Zenuni FT
2 Staf Akademik Dr. Marsidi Gupi FT
3 Staf Akademik MSc. Elida Toli FT
4 Staf Akademik MSc. Erjon Beca FT
5 Staf Akademik MSc. Valdi Llaha FT
6 Staf Akademik MSc.  Gentjan Murataj PT
7 Staf Akademik MSc. Eriola Reçi PT
         
II Departamenti i Studimeve të Larta Teknike
1 D.Departamenti Prof.As.Dr. Asllan Hajderi FT
2 Staf Akademik Dr. Sofokli Garo FT
3 Staf Akademik MSc. Stavri Paco FT
4 Staf Akademik MSc. Shpëtim Shefiti FT
5 Staf Akademik Msc.Laborant Sali Reka FT
6 Staf Akademik BSc. Laborant Leonard Koçi FT
7 Staf Akademik Dr.Kand. Azmer Dulevic FT
8 Staf Akademik MSc. Algert Lala PT
9 Staf Akademik MSc. Eriola Zhuri PT
10 Staf Akademik Ing. Pranvera Hyseni PT
11 Staf Akademik Mnd.  Fatbardha Strati PT
12 Staf Akademik MSc. Sokol Kapedani PT
13 Staf Akademik MSc. Dritan Kariqi PT
14 Staf Akademik MSc. Alma Hyra PT
15 Staf Akademik MSc. Eneida Hoxha PT
16 Staf Akademik MSc. Jonada Pelivani PT
17 Staf Akademik MSc. Klevis Topi PT
18 Staf Akademik MSc. Thoma Kalami PT
19 Staf Akademik MSc. Ersi Ago PT
20 Staf Akademik MSc. Rrezart Bozo PT

21

22

Staf Akademik

Staf Akademik

Ing.

MSc.

Oliver Shtylla

Bledi Pelivani

PT

PT

         
DREJTORI REKTORI 
         
Dr. Ardi Bezo Prof. Dr. Leandro HAXHI
         

Share This: