Qeveria Studentore


QEVERIA STUDENTORE

Qeveria Studentore është organi i cili përfaqëson dhe mbron interesat studentore. Qeveria Studentore zgjidhet çdo dy vjet në mënyrë demokratike nga vet studentët si dhe me mbikëqyrjen e një grupi të posaçëm pedagogësh.

Qëllimet e Qeverisë Studentore janë:

  • Përfshirja në mënyrë të vazhdueshme e studentëve ne aktivitete të ndryshme;
  • Nxitja dhe përfshirja e studentëve në kompeticione jashtë institucionit;
  • Hartimi dhe krijimi i projekt propozimeve të ndryshme;
  • Organizimi i takimeve këshilluese dhe orientuese për studentët;
  • Përfshirja në diskutime të ndryshme, etj.

Përfaqësuesit e Qeverisë Studentore:

Marina Boja – Presidente Irena Dautaj – Zv. Presidente
Bjorn Zotaj Igli Likmeta
Andi Cabej Endri Shehi
Vera Daberdini Erjon Loga
Valeria Hoxha Desara Gjokazaj
Rezarta Sinani Misir Cela
Mirind Myftaraj Manuela Dautaj
Altin Herri Arber Troka

Share This: