Partnerët


KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT me synimin për të qenë një institucion arsimor prestigjioz jo vetëm në Shqipëri por edhe në vendet e rajonit, gjithmonë ka pasur prioritet realizimin e bashkëpunimeve me institucione të standardeve më të larta, qofshin këto brenda saj apo jashtë vendit, me qëllim rritjen e cilësisë së ofertës akademike si dhe ndërkombëtarizimin e diplomave tona.

KUB ka nënshkruar, dhe është në proces nënshkrimi, të marrëveshjeve të ndryshme me institucione qeveritare përfshirë:

 • Bashkëpunimin me universitetet shqiptare publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit. Duke u udhëhequr nga slogani “plotësues jo konkurrentë”, KUB beson se bashkëpunimi i shërben jo vetëm universiteteve, por mbarë shoqërisë.
 • Një bashkëpunim i suksesshëm ndihmon në maksimizimin e shfrytëzimit të burimeve njerëzore dhe atyre materiale të investuara nga institucionet tona.

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT synon t’u ofrojë studentëve njohuritë shkencore më të mira të universiteteve në mbarë Evropën si dhe eksperiencat profesionale më të konsoliduara  në marrëdhënie me sipërmarrjet më të suksesshme vendase dhe jo vetëm.

“KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT” në përputhje me strategjinë e zhvillimit institucional, për arritjen e objektivave në ofrimin e edukimit sa më cilësor dhe ndërkombëtarizimin e procesit të edukimit, ka qenë e angazhuar, në mënyrë sistematike, për zgjerimin e bashkëpunimit në planin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Në planin kombëtar është realizuar vendosja e kontakteve institucionale dhe janë realizuar disa marrëveshje bashkëpunimi me IAL publike dhe jo publike, në të cilat adresohen çështjet që kanë të bëjnë me shkëmbimin e eksperiencave në mësimdhënie, realizimin e mobilitetit të plotë të studentëve, organizimin e veprimtarive kërkimore shkencore të përbashkëta, bashkëpunimin në fushën e botimeve, etj. Në planin konkret institucioni ka realizuar bashkëpunime të frytshme me institucione të tjera homologe dhe jo vetëm, brenda dhe jashtë vendit, të cilat janë materializuar në aktivitete kurrikulare dhe ekstra – kurrikulare, si trajnime për studentët dhe personelin akademik, leksione të hapura, seminare, etj. Në këtë kontekst vlen për t’u theksuar disa Marrëveshje Mirëkuptimi midis  IAL “KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT” dhe disa institucioneve arsimore prestigjioze të tilla si: Accademia Internazionale Costantiniana Delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali, Rome – Itali; Universitetit të Boras në Suedi; Universitetit te Krajovës në Rumani; “Dimitrie Cantemir” University in Targu Mures – Rumani; University of National and World Economy Sofie – Bullgari, ku ndër të tjera është shprehur interesi i të dy palëve për nënshkrimin e marrëveshjeve të veçanta programore për shkëmbimin e studentëve në kuadër të programit ERASMUS+ si dhe shkëmbimin e stafeve akademike në funksion të mobilitetit të stafeve apo studentëve të dy institucioneve, apo edhe projekte të tjera kërkimore – shkencore, duke e bërë më të prekshëm realitetin ndërkombëtar akademik.

Në radhën e marrëveshjeve të nënshkruara për bashkëpunim me institucione te tjera janë:

 1. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Universitetit të Krajovës”, Rumani, 05.11.2012;
 2. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Qendrës për Studime Europiane” Alexandriu Ioan Cuza, University of Iasi, Rumani, 13.03.2015;
 3. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Institutit Ekonomik për Kërkim dhe Zhvillim”, Tiranë, 13.03.2015;
 4. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “1 DECEMBRIE 1918” Universiteti i ALBA IULIA, Rumani, 20.05.2015;
 5. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Accademia Internazionale Costantiniana Delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali Rome – Itali, 18.07.2015;
 6. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Universitetit “Dimitrie Cantemir”, Rumani, 10.06.2015;
 7. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Erasmus+ Programme”, Rumani, 15.06.2015;
 8. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Universitetit të Shkencave  të Aplikuara “Kodolanyi  Janos”, Hungari, 25.05.2015;
 9. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “QDC Formazione”, Itali, 29.01.2015;
 10. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Universitetit të Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore”, Bullgari, 30.06.2015;
 11. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe SH.L.U.J.P  UNIVERSITARE “LUARASI”, Tiranë, 30.01.2015;
 12. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “English Cultural Institute (Qendër e Autorizuar e Provimeve të Cebridge ESOL)”, Tiranë, 12.02.2015;
 13. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Universitetit Bujqësor të Tiranës”, Tiranë 20.02.2017;
 14. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Universiteti Aleksandër Moisiu”, Tiranë 28.02.2017;
 15. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “UniPoliSI Sarl”, Tiranë 16.03.2017.

 

“Akademia Profesionale e Biznesit” inkurajon dhe nxit krijimin e aleancave të suksesshme me aktorë të rëndësishëm të biznesit në vend, si studio të ndryshme ligjore, Banka, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, “Antea TITAN Group”, etj., për të mundësuar praktika mësimore, internshipe të studentëve apo edhe një dialog të vazhdueshëm mbi reformat dhe zhvillimin ekonomik në vend, si dhe për t’i shërbyer me dije praktike studentëve. Me këta aktorë janë formalizuar disa marrëveshje bashkëpunimi, si në vijim:

 1. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Njësisë Bashkiake Nr. 1”, Tiranë, 26.05.2015;
 2. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë” Tiranë, 05.03.2013;
 3. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Gjykatës Administrative”, Tiranë, 24.02.2015;
 4. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Shoqatës “Kontabël i Miratuar”, Tiranë, 06.01.2012;
 5. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Federata e Sindikatave të Pavarura të Tregtisë Private, Bankave dhe Shërbimeve”, Tiranë, 25.09.2013;
 6. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Fondacioni “AlbBalzak”, Tiranë, 11.11.2014;
 7. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “S.T.A Country Master Distributor for ETS”, Tiranë, 10.12.2012;
 8. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Albsig sh.a”, Tiranë, 01.10.2013;
 9. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “D&L Administrim shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 10. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Balkan Mineral shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 11. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Rakipi shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 12. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Alissia Albania shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 13. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Concord Investment shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 14. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Edil-Al-It shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 15. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Korporama Inc”, Tiranë, 11.11.2014;
 16. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Alba Beton shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 17. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Qendrës për Kulturë dhe Zhvillim Europian”, Tiranë, 02.04.2013;
 18. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Antea Cement sh.a”, Tiranë, 05.03.2014;
 19. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “DVE shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 20. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Iner shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 21. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Albeton shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 22. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”, Tiranë, 03.02.2015;
 23. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Biznes Albania”, Tiranë;
 24. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Shoqatës së grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare”, Tiranë;
 25. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Shoqatës Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet”, Tiranë;
 26. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Qendrës së Gjuhëve të Huaja “King’s Language Centre”, Tiranë, 26.02.2015;
 27. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Organizatës “Balkan Youth Link Albania”, Tiranë, 02.04.2013;
 28. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Shoqatës për “Integrimin e Zonave Informale”, Tiranë, 02.04.2013;
 29. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Zyrë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Tiranë;
 30. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “BM Construction”, Tiranë, 20.02.2015;
 31. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe Organizatës “Unë zgjedh të ndryshoj botën”, Tiranë, 02.04.2014;
 32. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit”, Tiranë, 13.05.2016;
 33. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Albanian Young Leaders Forum”, Tiranë, 20.05.2016;
 34. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “The Marketer’s Forum”, Tiranë, 17.06.2016;
 35. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Eurosig sh.a”, Tiranë 21.09.2016;
 36. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit”, Tiranë 15.12.2016;
 37. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Kolegjit Dukagjini”, Pejë 16.03.2017;
 38. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Mercedez Benz”, Tiranë 06.03.2018;
 39. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Kolegjit, ISPE”, Tiranë më 20.06.2018;
 40. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Kuvendit të Shqipërisë”, Tiranë më 31.10.2018.

 

 

Shënim: Bazuar në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit Nr. 39, datë 30.01.2018, Institucioni Akademia Profesionale e Biznesit ka ndryshuar statusin ligjor duke u shenduar në KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT.

Share This: