Organigrama


Organigrama e KOLEGJIT UNIVERSITAR TË BIZNESIT

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT përbëhet nga dy fakultete, 6 departamente mësimore si dhe struktura të tjera funksionale që i shërbejnë drejtimit të Institucionit dhe fakulteteve të tij.

08-Lidhja 1-Skema Organizative e KUB-Riorganizimi 02.02.2018-Senati-Pjetri

Share This: