Në proces akreditimi


Në ditët në vijim kjo rubrikë do të përditësohet me Vendimin për Akreditimin e Masterave Shkencor në profilet “Kontabilitet Financë” dhe “Menaxhim Biznesi”

Raporti i Vlerësimit të Brendshëm për Programin e Studimit MSc në Menaxhim Biznesi

RVBMB_opt

Share This:

Raporti i Vlerësimit të Brendshëm për Programin e Studimit MSc në Kontabilitet Financë

RVBKF

Share This:

Share This: