Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale


Në programet profesionale 2 vjeçare PRANOHEN dhe studentët me notë mesatare nën 6.5

Kolegji i Studimeve te Larta Profesionale” (KSLP) është Fakulteti më i ri i Kolegjit Universitar të Biznesit, i cili është miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 139 datë 23.03.2018

Programet e studimit profesionale 2 vjeçare në KSLP kanë si objektiv të krijojnë drejtues dhe specialistë të lartë, që t’u përgjigjen kërkesave dhe nevojave të tregut të punës.
Kolegji i Studimeve te Larta Profesionale ofron studime profesionale 2 vjeçare (120 kredite/ECTS) në programet:

PROGRAME “ADMINISTRATIVE:

 • Asistent i Lartë Administrativ
 • Menaxhim Turizmi (në proces)
 • Asistent i Lartë Kontabël
 • Asistent i Lartë Ligjor
 • Shërbime Investigimi dhe Detektive (në proces)

PROGRAME “TEKNIKE:

 • Teknik i Lartë Sistemesh Elektrike
 • Teknik i Lartë Elektormekanikë (në proces)
 • Teknik i Lartë Sistemesh Kompjuterike
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK) (në proces)
 • Teknik i Lartë Sistemesh Motorike
 • Teknik i Lartë Autronik (në proces)

 

Share This: