Shpallen listat fituese të raundit të dytë!


Shpallen listat fituese të raundit të dytë në KUB!

Kolegji Universitar i Biznesit ju njoftonë se janë shpallur listat me kandidatët  fituese të raundit të dytë  në programet e studimit Bachelor dhe Studimet e Larta Profesionale.

Regjistrimet fillojnë nga data 30 Shtator deri në 9 Tetor 2019

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë:

– Fotokopje e noterizuar e deftesës së pjekurisë/maturës shtetërore;
– Fotokopje  e kartës së identitetit;
– Dy fotografi;
– Mandat pagesa e taksës së regjistrimit;
– Mandat pagesa e këstit të parë/tarifës së studimeve;

Nxitoni pasi kuotat janë të limituara!

Pëe çdo pyetje apo informacion shtesë lidhur rreth procesitt, mos hezitoni të na kontaktoni në çdo moment në 069 88 99 999 / 067 40 08 880 / 067 40 08 881 / 069 20 93 939 / 067 40 63 042 / E-mail: [email protected] / Web. www.kub.edu.al / Social Media si dhe të na vizitoni pranë kampusit tonë!

Adresa: Pranë ish-sheshit “Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, nr. 25, Laprakë, Tiranë

Vendndodhjen e gjeni në linkun:https://goo.gl/maps/3TAnuAikPafwshnE9

LISTAT FITUESE RAUNDI III

Bashkëngjitur gjeni listat me kandidatët fitues sipas programeve të studimit:

Për të parë listën e plotë ju duhet të klikoni mbi titullin.

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Administrim Biznesi"

Administrim Biznesi

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Financë Kontabilitet"

Financa_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Banka dhe Institucione Financiare"

BIF_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Informatikë Biznesi"

Informatike Biznesi

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "E Drejtë Biznesi"

scan_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Drejtësi"

Drejtesi_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Asistent i Lartë Administrativ"

Administrativi_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Asistent i Lartë Kontabël"

Kontabel_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Asistent i Lartë Ligjor"

Ligjori_compressed

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Teknik i Lartë Sistemesh Elektrike"

Sisteme Elektrike

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Teknik i Lartë Sistemesh Kompjuterike"

Sisteme Kompjuterike

Share This:

Listat me kandidatët fitues në programin e studimit "Teknik i Lartë Sistemesh Motorike"

Sisteme Motorike

Share This:

Share This: