Zgjidhni Kolegjin Universitar të Biznesit!


Read more…

Share This:

UDHËZIME PËR APLIKIMET E RAUNDIT TË DYTË 19-21 SHTATOR 2019


Read more…

Share This:

-2 DITË NGA PËRFUNDIMI I REGJISTRIMEVE TË RAUNDIT TË PARË!✅


Read more…

Share This:

Bursa studimi për studentët ekselentë!


Read more…

Share This:

UDHËZIME PËR STUDENTË QË KANË PLOTËSUAR FORMULARIN A1Z DHE DËSHIROJNË TË NDJEKIN STUDIMET PRANË KOLEGJIT UNIVERSITAR TË BIZNESIT.


Read more…

Share This:

Fluks aplikimesh në KUB! Shpallen listat fituese të raundit të parë!


Read more…

Share This:

PROCEDURAT PËR PRANIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE.


Read more…

Share This:

Njoftim i rëndësishëm mbi plotësimin e formularit A1Z!


Read more…

Share This:

PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE/PROGRAM TË DYTË NË CIKLIN BACHELOR!


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PUNE!


Read more…

Share This: