Gëzuar 8 Marsin!


Read more…

Share This:

Gëzuar 7 Marsin!


Read more…

Share This:

Raporti i Akreditimit Institucional nga Agjencia Britanike “The Quality Assurance Agency for Higher Education”


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve në Drejtësi – Shkurt 2019


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve në KSLP – Shkurt 2019


Read more…

Share This:

Kalendari i provimeve në Fakultetin e Ekonomisë – Shkurt 2019


Read more…

Share This:

Platforma e gjuhës së huaj FALAS


Read more…

Share This:

NJOFTIM PËR FILLIMIN E SESIONIT TE TRAJNIMEVE PËR SKK/SNK


Read more…

Share This:

Trajnimi nga Shoqata “Kontabël i Miratuar”


Read more…

Share This:

Trajnim FALAS në fushën e Financës dhe Auditimit


Read more…

Share This: