Marrëveshje bashkëpunimi me Confindustria Albania


Read more…

Share This:

Vazhdojnë me intesitet të lartë regjistrimet në #KUB ✔


Read more…

Share This:

Vazhdojnë regjistrimet në KUB!


Read more…

Share This:

Vazhdojnë aplikimet në KUB!


Read more…

Share This:

Mbrojtja e diplomave, cikli Master (Fakulteti i Ekonomisë).


Read more…

Share This:

Mbrojtja e diplomave/provimi (Bachelor, Drejtësi)


Read more…

Share This:

Momente nga provimi i diplomimit i studentëve Bachelor në Ekonomi


Read more…

Share This:

Dita e mbrojtjes së diplomave (Bachelor, FE)


Read more…

Share This:

KUB pjesë e “Federatës Shqiptare të Sportit Universitar”


Read more…

Share This:

Vazhdojnë mbrojtjet e praktikave profesionale në KUB


Read more…

Share This: