Mbrojtja e diplomave, cikli Master (Fakulteti i Ekonomisë).


Read more…

Share This:

Mbrojtja e diplomave/provimi (Bachelor, Drejtësi)


Read more…

Share This:

Momente nga provimi i diplomimit i studentëve Bachelor në Ekonomi


Read more…

Share This:

Dita e mbrojtjes së diplomave (Bachelor, FE)


Read more…

Share This:

KUB pjesë e “Federatës Shqiptare të Sportit Universitar”


Read more…

Share This:

Vazhdojnë mbrojtjet e praktikave profesionale në KUB


Read more…

Share This:

Mbrojtje e praktikës profesionale (BSc, FE)


Read more…

Share This:

Mbrojtja e praktikës profesionale (MSc, FD)


Read more…

Share This:

Provim në lëndën “Mjekësia Ligjore”


Read more…

Share This:

Filloj sezoni i provimeve të verës në KUB…


Read more…

Share This: