Orari mësimor për semestrin e parë në KUB!


Orari mësimor për semestrin e parë në Fakultetin e Ekonomisë, Cikli Bachelor:

pdfresizer.com-pdf-resize

Orari mësimor për semestrin e parë në Fakultetin e Ekonomisë, Master:

Nr. 399 prot. dt. 17.10.2019 Orari Mësimor Master FE
Nr. 399 prot. dt. 17.10.2019 Orari Mësimor Master FE
Nr. 399 prot. dt. 17.10.2019 Orari Mësimor Master FE (1)

Orari mësimor për semestrin e parë në Fakultetin e Drejtësisë:

Nr. 381,9-381,12 prot. dt. 11.10.2019 Orari Mesimor FD sem I

Orari mësimor për semestrin e parë në Fakultetin e Drejtësisë, Master:

Nr. 399,1 prot. dt. 26.10.2019 orari Master FD

Orari mësimor për semestrin e parë në Kolegjin e Studimeve të Larta Profesionale:

Nr. 381,16....21 prot. dt. 11.10.2019 orari mesimore Asistent Administrativ_compressed
Nr. 381,22....27 prot. dt. 11.10.2019 orari mesimor Teknik i Larte_compressed

Share This: