Njoftim mbi fillimin e shkollës!


Njoftohen studentët dhe stafi i Kolegjit Universitar të Biznesit se procesi mësimor rifillon normalisht ditën e hënë, datë 2 dhjetor 2019, ora 9.00

Share This: