Mundësi për internshipi për studentët e KUB!


Partnerët tanë Italian Network shpk kërkojnë 2 studentë për internship në fushën e Kontabilitetit dhe Burimeve Njerëzore.
Të interesuarit duhet të jenë njohuri shumë të mira rreth fushës përkatëse dhe gjuhës italiane.

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre brenda datës 30 Janar 2020 në adresën e emailit: [email protected]

Suksese!

Share This: