Licensimi


Licencimi i Institucionit

VENDIMI-I-LICENCIMIT-TE-APB

Share This:

Licencimi i "Kolegjit të Studimeve të Larta Profesionale"

Nr. 128 prot. dt. 23.03.2018 MASR,urdher ministri nr. 139 dt. 23.03.2018 per hapjen e KSLP ne KUB

Urdher nr 354 dt 28.6 (1).2018 hapje programi asistent administrativ KUB

 

Urdher nr 355 dt 28.6.2018 hapje programi profesional KUB

Share This:

Share This: